Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picure
Publié le maandag 16 mei 2011
**Résumé

Het NICM stelt een nieuwe dienstverlening ter beschikking bestemd voor bezorgde syndici in hun taak tot het in overeenstemming zetten van uw VME statuten met de nieuwe appartementswet.   Artikel 19 § 2 van de wet van 2 juni 2010 legt aan syndici op:  

Het NICM stelt een nieuwe dienstverlening ter beschikking bestemd voor bezorgde syndici in hun taak tot het in overeenstemming zetten van uw VME statuten met de nieuwe appartementswet.

 

Artikel 19 § 2 van de wet van 2 juni 2010 legt aan syndici op:

 

« ...om binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde Wetboek een aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist. »

 

Het is duidelijk dat de mede-eigenaars, in overeenstemming met de nieuwe wet, moeten vragen aan hun syndici om hun verantwoordelijkheid te nemen.

 

In die zin is het belangrijk dat mede-eigenaars zich betrekken bij de verdere afloop of ontwikkeling in het conform stellen van hun VME statuten.

 

In dit kader wenst het NICM een nieuwe dienstverlening voor het aanpassen van statuten op te starten en dit in samenwerking met een erenotaris en een gespecialiseerd advocatenkantoor.