Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 11 oktober 2011
**Résumé

De reorganisatie van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is een feit. Na twee jaar van intens overleg tussen Nederlandstaligen en Franstaligen kwam de Nationale Raad van het BIV eind september tot een akkoord en werd het Belgisch vastgoedlandschap hertekend. ‘Niet alleen is dit een historisch moment, het is vooral een cruciale stap voor de toekomst van onze sector’, aldus BIV-voorzitter Luc Machon.  

De reorganisatie van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is een feit. Na twee jaar van intens overleg tussen Nederlandstaligen en Franstaligen kwam de Nationale Raad van het BIV eind september tot een akkoord en werd het Belgisch vastgoedlandschap hertekend. ‘Niet alleen is dit een historisch moment, het is vooral een cruciale stap voor de toekomst van onze sector’, aldus BIV-voorzitter Luc Machon.
 

In de Wetstraat zitten ze nog altijd in een ‘cruciale fase’, bij het BIV werd gisteren in consensus de eindtekst ondertekend voor een volwaardige reorganisatie van het Beroepsinstituut. Noem het een staatshervorming, of een omwenteling, feit is dat de nieuwe krijtlijnen voor de toekomstige organisatie van ons beroep bij deze zijn getrokken.
 

In een wereld in volle verandering zijn we erin geslaagd ons aan te passen aan de realiteit van vandaag en morgen, stelt de Nationale Raad, bij monde van haar voorzitter Luc Machon. En dat met respect voor alle standpunten. ‘Uiteindelijk biedt deze reorganisatie zowel aan de Nederlandstaligen als aan de Frans- en Duitstaligen de mogelijkheid om een eigen dynamiek te ontwikkelen. En laat juist dat één van de grootste uitdagingen van de laatste jaren zijn om te kunnen inspelen op de noden op het terrein.’
 

Het resultaat, dat nu nog een politiek fiat moet krijgen, mag er zijn en zal ongetwijfeld het landschap van de vastgoedmakelarij en het vastgoedbeheer fors beïnvloeden.
 

?1) Zo komen er twee Gemeenschapsraden: een Vlaamse en een Frans-Duitse Raad. Beiden zullen financieel autonoom zijn en eigen accenten kunnen leggen. De huidige Nationale Raad wordt omgevormd tot een Federale Raad, die bevoegd blijft voor de regelgeving inzake de toegang tot het beroep, de stage en de plichtenleer.

?2) Het huidige tableau wordt opgesplitst in een tableau voor vastgoedmakelaars en een tableau voor syndici.

?3) De toegang tot het beroep wordt gewijzigd, met onder meer een competentietest die stagiairs op hun werkpunten moet wijzen.

?4) Het tuchtrechtelijke luik wordt transparanter, al zal er blijvend gewaakt worden over de rechten van de aangeklaagde vastgoedmakelaar. Zowel de klager als derden zullen kennis kunnen krijgen van de tuchtbeslissingen, iets dat tot nu toe nog niet het geval was. Het Instituut mocht de beslissingen zelf niet overmaken aan de klager, waardoor vaak de idee leefde dat er vanuit het BIV niet werd opgetreden.
 

Kortom, het Beroepsinstituut wint aan slagkracht, wat zowel de vastgoedmakelaars als de consument ten goede zal komen. Maar hoewel de Nationale Raad het gisteren eens werd over het ontwerp van de ‘nieuwe vastgoedmakelaarswet’, zijn we er nog niet helemaal. Het ontwerpakkoord is een eerste grote overwinning voor de sector, maar moet nu nog door het parlement worden goedgekeurd.
 

Intussen legde het BIV, samen met het CIB aan Nederlandstalige kant en Réflexions Immobilières aan Franstalige kant, al de nodige politieke contacten en die zullen de komende weken en maanden alleen maar geïntensifieerd worden.
 

Uiteraard houden we jullie verder op de hoogte over deze belangrijke realisatie.