Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 13 januari 2012
**Résumé

De vraag is:   "Ik ben mede-eigenaar van een appartementsblok met 3 appartementen. Bij vorige algemene vergadering werd, gelet op het geringe aantal mede-eigenaars, met unanimiteit van stemmen geen rekencommissaris aangesteld.  

De vraag is:

 

"Ik ben mede-eigenaar van een appartementsblok met 3 appartementen.

Bij vorige algemene vergadering werd, gelet op het geringe aantal mede-eigenaars, met unanimiteit van stemmen geen rekencommissaris aangesteld.

 

De syndicus maakt de jaarrekening op, die ter goedkeuring voorgelegd wordt op de volgende AV.

 

Bij nazicht van de jaarrekening (verzonden samen met de uitnodiging tot de AV), stel ik vast dat er een aantal fouten in voorkomen.

 

Aangezien er geen rekencommissaris is aangesteld en de syndicus de jaarrekening zelf heeft opgemaakt zal deze uiteraard over zijn eigen verslag geen onregelmatigheden melden!

 

1. Heb ik het recht als mede-eigenaar om van alle facturen en ingediende rekeningen gratis een kopie te bekomen van de syndicus?

2. Kan ik die kopies opvragen vóór de AV of kan alleen tijdens de AV?

3. Indien ik niet akkoord ben over de jaarrekening zal ik tegenstemmen. Als de (overige) 2/3de meerderheid echter akkoord is met de rekeningen en de verdeling van de kosten (door onwetendheid of desinteresse) zal de jaarrekening goedgekeurd worden. Hoe kan ik me daar tegen verzetten?

4. Kan ik tijdens deze vergadering vragen (eisen) aan de hand van concrete argumenten, fouten en onregelmatigheden dat de stemming over de jaarrekening wordt uitgesteld?

5. Mag ik het deel van de kosten die duidelijk niet voor mijn rekening zijn (o.a. een herstelling op private eigendom), aftrekken van het bedrag van mijn volgende kwartaalbetaling?

 

Dank voor uw deskundig antwoord."

 

Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier