Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 11 mei 2011
**Résumé

Woningmarkt senioren komt in beweging   De vergrijzing van de bevolking heeft effect op de woningmarkt. Vastgoedorganisatie CENTURY 21 constateert een toenemende bereidheid onder de medioren en senioren om de eigen woning in te ruilen voor een andere woonformule, zoals huren, service flats of bepaalde vormen van samenwonen.

Woningmarkt senioren komt in beweging

 

De vergrijzing van de bevolking heeft effect op de woningmarkt. Vastgoedorganisatie CENTURY 21 constateert een toenemende bereidheid onder de medioren en senioren om de eigen woning in te ruilen voor een andere woonformule, zoals huren, service flats of bepaalde vormen van samenwonen.

 

Vastgoedorganisatie stelt een verschuiving in de vastgoedmarkt vast onder invloed van de vergrijzing. Door de stijging van de levensverwachting, blijft de Belg veel langer in de eigen woning wonen dan vroeger. Niettemin is deze markt in beweging. Medioren en senioren willen zo lang mogelijk van het leven genieten en verkiezen daarom hun woning te gelde te maken en te opteren voor aangepaste woonformules die hun financieel meer slagkracht bieden. Toenemende sociale en geografische mobiliteit van de kinderen heeft er ook voor gezorgd dat de financiële, praktische en emotionele waarde van de ouderlijke woning daalt. De onzekerheid over de toekomst van de pensioenen draagt ertoe bij dat medioren en senioren financiële middelen vrijmaken door de verkoop van hun huis.

 

“Tot 15 jaar geleden zagen we dat vastgoed door oudere mensen als een veilige investering werd beschouwd”, verduidelijkt Mathieu Verwilghen, General Manager van CENTURY 21 Benelux. “We hebben meer en meer de indruk dat medioren en senioren het kapitaal van hun huis vrijmaken om van het leven te genieten voor zolang hun gezondheid dit hen toelaat; dat zal zich in toenemende mate vertalen in een groter aanbod van grotere woningen op de markt en een uitbreiding van aangepaste woonoplossingen voor medioren en senioren.”

 

Een van de tendensen: De markt van service flats groeit.

Traditioneel werd de service flatmarkt beschouwd als een moeilijk marktsegment voor verhuring omdat de leeftijd van haar bewoners blijft stijgen en het de markt dus aan flexibiliteit ontbreekt. Echter, CENTURY 21 stelt vast dat er steeds meer 40-60 jarigen service flats aankopen als lange termijninvestering voor eigen gebruik, en zo een deel van hun pensioen zeker stellen.