Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 03 juni 2011
**Résumé

Eindejaarspremies voor conciërges en onderhoudspersoneel die werken voor rekening van een syndicus of een mede-eigendom   Conciërges en onderhoudspersoneel die werken onder het statuut van arbeider, en die beantwoorden aan de criteria, krijgen hun eindejaarspremie uitbetaald door het sociaal fonds. 

Eindejaarspremies voor conciërges en onderhoudspersoneel die werken voor rekening van een syndicus of een mede-eigendom

 

Conciërges en onderhoudspersoneel die werken onder het statuut van arbeider, en die beantwoorden aan de criteria, krijgen hun eindejaarspremie uitbetaald door het sociaal fonds. 

 

Criteria om in aanmerking te komen voor de eindejaarspremie: de eindejaarspremie wordt toegekend en op het einde van het jaar uitbetaald aan alle werknemers die op 30 juni van het lopende jaar minstens 60werkdagen anciënniteit hebben in tijdens de periode gaande van 1 juli van het jaar voordien en 30 juni  van het lopende jaar. De werknemer verliest het recht op de premie indien hij ontlagen werd om dringende reden, of zelf ontslag gaf voor hij een anciënniteit van 5 jaar in de sector bereikt had. 

 

Bedrag van de premie: de premie komt overeen met 8,33% (= 1/12e ) van de inkomsten tijdens de zogenaamde referentieperiode, die loopt van 1 juli het jaar voordien tot 30 juni van het lopende jaar. Dit bedrag komt overeen met een gemiddeld maandloon.

 

Betaling van de premie: elk jaar, tijdens de maand oktober, stuurt het fonds naar alle begunstigden een brief met het bedrag van de premie waar ze recht op hebben, met de uitdrukkelijke vraag dat ze het rekeningnummer waarop de premie gestort moet worden zouden controleren en desgewenst corrigeren. Het document daar daartoe bij de brief gevoegd is, moet naar het fonds teruggestuurd worden.  Premies waarvoor het document ons tijdig teruggestuurd werd, worden eind december uitbetaald. Indien iemand in verschillende gebouwen prestaties levert, dan zal slechts één premie waarin alle prestaties vervat zijn, betaald worden. 

 

Belastingsaangifte: in het maand april volgend op de uitbetaling van de premie wordt een loonfiche  (fiche 281.10) opgestuurd naar alle werknemers die een premie ontvangen hebben.  

 

Voor meer informatie, raadpleeg de website van het sociaal fonds : www.sf323.be