Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 27 januari 2011
**Résumé

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 – 2012 heeft onder andere tot doel de energieprestaties van bestaande woningen significant te verbeteren. Onder de titel “Vlaams Energierenovatieprogramma 2020” werd reeds door verschillende actoren onderzoek uitgevoerd naar diverse thema’s die een impact hebben op deze prestaties.

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006 – 2012 heeft onder andere tot doel de energieprestaties van bestaande woningen significant te verbeteren. Onder de titel “Vlaams Energierenovatieprogramma 2020” werd reeds door verschillende actoren onderzoek uitgevoerd naar diverse thema’s die een impact hebben op deze prestaties. Het Vlaams Energieagentschap wenste een actieplan op te stellen voor het remediëren van de huurder- verhuurder problematiek en besteedde een onderzoeksopdracht uit aan BECO.

De economische en contractuele relatie tussen huurder en verhuurder schept immers uitdagingen voor een proactief beleid inzake energie-efficiënt wonen. De voordelen van efficiëntieverbeteringen zijn immers vaak voor de huurder die zijn energiefactuur ziet slinken. Echter, de kosten zijn vaak voor het conto van de verhuurder die de noodzakelijke investeringen uit eigen zak betaalt, zonder er de vruchten van te plukken. Binnen de grenzen van het huurcontract is het de verhuurder niet toegestaan de kosten direct door te rekenen in een verhoging van de maandelijkse last. Gevolg daarvan is dat er relatief weinig energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd aangezien ook de huurder niet geneigd is te investeren. Hij heeft immers beperkte zekerheid of hij gedurende de hele terugverdientijd in zijn huurwoning kan/zal blijven.

De ambitie van de BECO studie is om een set van realiseerbare maatregelen voor te stellen die de energieproblematiek van huurwoningen op een succesvolle manier kunnen aanpakken. U vindt de uitgebreide studie als bijlage.

CIB Vlaanderen maakte deel uit van de stuurgroep huur - verhuur en bezorgde BECO ook haar input inzake realiseerbare maatregelen. Het accent werd hierbij hoofdzakelijk gelegd op fiscale maatregelen die de eigenaar stimuleren om enerzijds zijn huurwoning op de markt te houden en anderzijds te investeren in energie-efficiëntie.