Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 27 januari 2011
**Résumé

Op het initiatief van de Brusselse minister voor Energie, Evelyne Huytebroeck, heeft de Regering op 23 december 2010 het nieuwe energiepremiestelsel voor 2011 goedgekeurd. Er gaat bijna 12 miljoen euro naar efficiëntere energiebezuinigende investeringen en gezinnen met een beperkt inkomen krijgen meer steun. Meer info vindt u in de overzichtstabel (.pdf) van de premies (.pdf).

Op het initiatief van de Brusselse minister voor Energie, Evelyne Huytebroeck, heeft de Regering op 23 december 2010 het nieuwe energiepremiestelsel voor 2011 goedgekeurd. Er gaat bijna 12 miljoen euro naar efficiëntere energiebezuinigende investeringen en gezinnen met een beperkt inkomen krijgen meer steun. Meer info vindt u in de overzichtstabel (.pdf) van de premies (.pdf). In de loop van de maand januari zal alle praktische informatie op deze website worden gezet. We herinneren eraan dat u, vanaf de datum van de saldofactuur, 4 maanden heeft om uw aanvraag in te dienen.

De belangrijkste wijziging aan het energiepremiestelsel - die bron was van vele discussies in de Regering - heeft betrekking op de aanpassing van het premiebedrag in functie van de inkomsten van het gezin. In 2011 zullen gezinnen met een laag inkomen meer steun krijgen om energiebesparende investeringen te verrichten. Ook worden de inkomensgrensbedragen verhoogd naargelang de samenstelling van het gezin.

 

 Eén inkomenTwee inkomens
Categorie Cminder dan 30.000 eurominder dan 45.000€
Categorie Btussen 30 et 60.000 euro

tussen 45 et 75.000 euro

Categorie Ameer dan 60.000 euro

meer dan 75.000 euro

 

+ 5000 euro per kind ten laste

 

Sommige premies zoals de premie voor condensatieketels en stevige beglazing zijn aangepast aan de nieuwe technologieën. Tot slot worden er twee nieuwe energiepremies voor gezinnen ingevoerd, namelijk een premie voor een cv-circulatiepomp met snelheidsregelaar (A-label) en een premie voor een gecontroleerd aanpasbaar verluchtingssysteem (centraal of individueel).