Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 29 april 2011
**Résumé

Wat verandert er op 1 mei 2011 ? Niet veel…..

Wat verandert er op 1 mei 2011 ?

Niet veel…..

Het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) kondigde net een versoepeling aan van het tijdstip waarop een EPB certificaat verplicht is voor de verkoop van een woning. De datum van 1 mei 2011 die vermeld staat in het Besluit van 17 februari 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal met een grotere soepelheid worden toegepast gedurende een overgangsperiode tot 1 september 2011. De eigenaar zal dan ook over vier bijkomende maanden, te rekenen vanaf 1 mei, beschikken om het EPB-certificaat te laten opstellen. De eigenaars wordt echter aangeraden al vanaf 1 mei een EPB-certificaat te laten opstellen als dat mogelijk is. Dezelfde overgangsmaatregel geldt in Brussel ook voor certificaten voor kantoorgebouwen van meer dan 500m2. 

 

 

Welke mijlpalen onthouden ? 

  Vandaag 1 mei 2011 1 juni 2011 1 sept 2011 1 nov 2011
Vlaanderen   Verkoop en verhuur van residentiële gebouwen1        
Wallonie Verkoop van eensgezinswoningen   Verkoop en verhuur van alle residentiële gebouwen    
Brussel     Verkoop van individuele wooneenheden
(2) en kantoren>500 m2
 
  Verkoop van individuele wooneenheden (2) en kantoren>500 m2 Verhuur van individuele wooneenheden en kantoren >500 m2

 

Wat is nu de rol van de syndicus voor de gebouwen onder zijn beheer ?

Enkel in Wallonie is er in de wet een specifiek verplichting vermeld voor de mede-eigendommen : de vereniging van mede-eigenaars (vertegenwoordigd door de syndicus) is verplicht een ‘Rapport Partiel’  (= Deelrapport ) ter beschikking te stellen. Dit Rapport Partiel moet gratis ter beschikking gesteld worden aan elke mede-eigenaar. In Wallonie worden de gegevens in verband met de gemeenschappelijke installaties zoals de verwarming, het sanitair warm water, ventilatie, en eventuele zonnepanelen, weergegeven in wat men een ‘Rapport Partiel’ neemt. Voor elk individueel appartement kan nadien een certificaat worden opgesteld op basis van enerzijds dit Rapport Partiel, en anderzijds de specifieke gegevens voor het individuele appartement.

In Vlaanderen en in Brussel : elke eigenaar van een appartement is verplicht om bij verkoop of verhuur beroep te doen op een energiedeskundige, die zowel de gegevens van de gemeenschappelijke installaties als die van het appartement in kwestie in rekening zal brengen voor het opstellen van het certificaat. Een afzonderlijk ‘deelrapport’ bestaat niet . De energiedeskundige kan wel de gegevens van een andere wooneenheid in hetzelfde gebouw herbruiken indien de geldigheid aangetoond kan worden voor het certificaat waarvan sprake. 

 

(1) Residentiele gebouwen : oa eensgezinswoningen, appartement, gemeenschappelijke gebouwen zoals studentenkoten

(2) individuele wooneenheden : oa eensgezinswoningen, appartementen