Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 24 oktober 2011
**Résumé

Momenteel is in het Federaal Parlement een wetsontwerp hangende tot wijziging van enkele bepalingen van de wet op de mede-eigendom. Hierin is voorzien dat de vereniging van mede-eigenaars woonst kiest in de woonplaats of het kantoor van de syndicus en dat de kosten voor de oproeping van de algemene vergadering lastens de vereniging van mede-eigenaars vallen.

Momenteel is in het Federaal Parlement een wetsontwerp hangende tot wijziging van enkele bepalingen van de wet op de mede-eigendom. Hierin is voorzien dat de vereniging van mede-eigenaars woonst kiest in de woonplaats of het kantoor van de syndicus en dat de kosten voor de oproeping van de algemene vergadering lastens de vereniging van mede-eigenaars vallen.
De wet laat op heden uitschijnen dat elke syndicus de verplichting heeft per beheerd gebouw een internetsite te ontwikkelen ten behoeve van de mede-eigenaars. In het wetsontwerp wordt daarom de toevoeging ‘en met name via een internetsite’ geschrapt. Ook wordt een onverenigbaarheid ingevoerd tussen de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom. Tenslotte wordt de termijn waarover de syndicus beschikt om bewarend of uitvoerend beslag te leggen in handen van de notaris, verlengd van 12 dagen naar 20 dagen.
 
Op 13 oktober 2011 oefende de Senaat haar evocatierecht uit. De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.