Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 23 november 2011
**Résumé

  De vraag is:   "Het verslag van een AV wordt aan alle mede-eigenaars gezonden 30 dagen na de AV door de syndicus.

 

De vraag is:

 

"Het verslag van een AV wordt aan alle mede-eigenaars gezonden 30 dagen na de AV door de syndicus.

Dit verslag is op vele punten foutief en bevat zelfs meerdere paragrafen of stellingen die in tegenstrijd zijn met de nieuwe wetgeving (bvb wordt geschreven dat een mede-eigenaar in beroep kan gaan bij de Vrederechter binnen de vier maanden na ontvangst van het verslag!!! Dus in dit geval 5 maanden na de AV! De wet stelt duidelijk: 4 maanden na de AV).

 

Het verslag stelt dat eventuele opmerkingen binnen de twee weken moeten ingestuurd worden (dit is m.i. geen wettelijke verplichting).

Binnen de gevraagde termijn worden een ganse reeks opmerkingen per email aan de syndicus verstuurd (met leesbevestiging), vooral wat betreft de non conformiteit met de nieuwe wetgeving en met het verzoek zo spoedig mogelijk een gecorrigeerde, correcte versie aan alle mede-eigenaars te bezorgen.

Dit om verwarring bij de eigenaars te vermijden en eventuele schade voor de VME en/of individuele eigenaars te voorkomen.

 

De syndicus reageert niet (reeds enkele maanden). Het is zijn gewoonte te wachten tot volgende AV om eventuele opmerkingen te "behandelen".

 

Voor het verplicht aanpassen van een verslag gaat men nochtans niet naar de Vrederechter.

Wat kan men dan nog wel doen? Afwachten tot volgend jaar?

Ingebrekestelling? ......."

 

 

 

Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier