Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 07 juni 2011
**Résumé

De vraag is :   "Bijzondere rapportering = De Raad van Mede-Eigendom bezorgt de Mede-Eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. Art. 577-7, §1, 1°, c. BW.

De vraag is :

 

"Bijzondere rapportering = De Raad van Mede-Eigendom bezorgt de Mede-Eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. Art. 577-7, §1, 1°, c. BW.

Volgens de nieuwe wet zal de RME semestrieel, dus tweemaal per jaar verslag uitbrengen aan de Mede-Eigenaars, dus eenmaal op de jaarlijkse AV en eenmaal via een "tussentijds verslag". Deze rapportering dient steeds schriftelijk, gedetailleerd en waarheidsgetrouw te zijn.

 

De RME heeft een toezicht functie op de syndicus.

Ik werd door de AV verkozen tot vertegenwoordiger van de RME.

Wat als de syndicus me geen informatie geeft over zijn werk gedurende het werkjaar, mijn mails onbeantwoord laat, enz? Hoe kan er dan toezicht uitgeoefend worden? Wat kan ik ondernemen?"

 

Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier