Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Avatarrolandtimmermans
Publié le woensdag 21 september 2011
**Résumé

  Eén van de vernieuwingen , die de Appartementswet van 2 juni 2010 heeft gebracht wat betreft de werking van de algemene vergadering , is de bepaling in artikel 577-6 & 8 , lid 2 van het Burgerlijk Wetboek dat voor de berekening van de vereiste meerderheid de  onthoudingen , de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd wordt als uitgebrachte stemmen .

 

Eén van de vernieuwingen , die de Appartementswet van 2 juni 2010 heeft gebracht wat betreft de werking van de algemene vergadering , is de bepaling in artikel 577-6 & 8 , lid 2 van het Burgerlijk Wetboek dat voor de berekening van de vereiste meerderheid de 

onthoudingen , de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd wordt als uitgebrachte stemmen .

Wanneer meer dan gebruikelijk een aantal mede-eigenaars zich bij de stemming onthouden dan kan , wanneer de onthouding bovendien variabel is , zulks eigenaardige resultaten geven.

 

Een voorbeeld .

 

Aan de algemene vergadering wordt de verkiezing van de leden van de raad van mede-eigendom ter stemming voorgelegd.

Er zijn vier kandidaten en drie beschikbare plaatsen .

De stemuitslag gaf het volgende resultaat 

 

1.Kandidaat A :       2.527 :  ja

                                      141 :  neen

                                      158 :  onthouding 

 

2.Kandidaat B :       2.339:   ja

                                      140:   neen

                                      335:   onthouding 

 

 

 

 

3.Kandidaat C :       1.361:    ja

                                      140:    neen

                                   1.323:    onthouding

 

4.Kandidaat D:        2.231 :     ja

                                      250 :    neen

                                      343 :    onthouding

 

 

Op het eerste gezicht zou men de kandidaturen weerhouden , die de meeste stemmen behaalden ; derhalve kandidaten A , B en D.

Volgens de wet moet men echter alle onthoudingen uitsluiten zodat de noemer voor de berekening van de behaalde stemmen er anders uitziet , namelijk voor :

 

1.Kandidaat A   :  2.668

2.Kandidaat B   :  2.479

3.Kandidaat C   :  1.501

4.Kandidaat D   :  2.481

 

Wanneer men vervolgens op deze noemer het percentage berekent dat ieder kandidaat haalde , dan komt men op 94,75 % voor kandidaat A , 94,35 % voor kandidaat B , 90, 67 % voor kandidaat C en 89,92 % voor kandidaat D .

In dit geval zijn dus kandidaten A , B en C verkozen  , niet kandidaat D.

 

Conclusie : syndici moeten , naast zovele andere , ook wiskundige kwaliteiten hebben  .