Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Avatarphilippeerens
Publié le maandag 04 april 2011
**Résumé

De verplichte vermelding van het ondernemingsnummer    De nieuwe wet op de appartementseigendom van 2 juni 2010 voorziet uitdrukkelijk dat alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars het ondernemingsnummer van de vereniging dienen te vermelden (Nieuw Art 577-5 Burgerlijk Wetboek). 

De verplichte vermelding van het ondernemingsnummer 

 

De nieuwe wet op de appartementseigendom van 2 juni 2010 voorziet uitdrukkelijk dat alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars het ondernemingsnummer van de vereniging dienen te vermelden (Nieuw Art 577-5 Burgerlijk Wetboek). 

 

Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld verenigingen van appartementsmede-eigenaars. Dit nummer kan enigszins worden vergeleken met het rijksregisternummer dat elke burger van ons land heeft. Op basis van dit ondernemingsnummer kan de vereniging van mede-eigenaars op eenvoudige en vaststaande wijze worden geïdentificeerd.

 

 

Welke verenigingen beschikken reeds over een ondernemingsnummer?

 

Vele oudere verenigingen van mede-eigenaars werden tot op vandaag nog niet ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en beschikken dan ook niet over het vereiste ondernemingsnummer.

 

Verenigingen van mede-eigenaars die werden opgericht na de invoering van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen (“KBO-wet”) worden in principe automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (“KBO”), zonder dat de syndicus daartoe iets dient te ondernemen. Voor deze verenigingen zal de betrokken hypotheekbewaarder immers op eigen initiatief een elektronische aanvraag indienen bij de KBO.

 

Hetzelfde geldt in theorie voor de verenigingen die werden opgericht vóór de invoering van de KBO-wet, die immers evenzeer van toepassing is op vooraf bestaande rechtspersonen. De praktijk leert echter dat de hypotheekbewaarders slechts progressief ondernemingsnummers aanvragen en invoeren voor bestaande verenigingen naarmate zich bepaalde rechtsfeiten voordoen.

 

Voor oudere verenigingen waarvoor de hypotheekbewaarder nog geen initiatief in die zin heeft ondernomen, dient de syndicus of een andere belanghebbende zelf een ondernemingsnummer aan te vragen. 

 

Indien men wil weten of een bepaalde vereniging al dan niet reeds werden  ingeschreven in de KBO, kan kan dit worden gecontroleerd via de website van de KBO: 

 

 http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl

 

 

De aanvraag van een ondernemingsnummer

 

De aanvraag van een ondernemingsnummer is eenvoudig en kosteloos.  Ze kan worden ingediend bij het bevoegde hypotheekkantoor. 

 

Het bevoegde hypotheekkantoor is afhankelijk van de ligging van het appartementsgebouw. Via onderstaande link komt U terecht op een module waarbij de contactgegevens van het bevoegde kantoor gemakkelijk kan worden gevonden op basis van het adres van het appartementsgebouw. 

 

http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/inputcom.php?co_competence=26550&lang=nl  

 

Bij de aanvraag tot toekenning van het ondernemingsnummer dienen de volgende inlichtingen aan het bevoegde hypotheekkantoor te worden overgemaakt: 

 

(1)  De naam van de VME, 

(2)  De naam van de notaris die de basisakte heeft verleden, 

(3)  De datum van het verlijden van de basisakte, 

(4) Voor aktes verleden voor 1 augustus 1995, een kopie van de eerste bladzijden van de  basisakte,  waarin vermeld staan welke partijen aanwezig waren bij het verlijden van de akte en waarbij het onroerend goed wordt beschreven.

 

 

*  *

*

 

 

Philip Peerens

NovaLex Advocaten

www.novalex.be