Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picure
Publié le maandag 04 juli 2011
**Résumé

Enkele overwegingen hebben het Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars (NICM) overtuigd om in te gaan op een voorstel van de vzw Unie van Vlaamse Syndici (UVS) om gezamenlijk een overlegplatform op te richten tussen beide organisaties.  

Enkele overwegingen hebben het Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars (NICM) overtuigd om in te gaan op een voorstel van de vzw Unie van Vlaamse Syndici (UVS) om gezamenlijk een overlegplatform op te richten tussen beide organisaties.

 

Deze beroepsorganisatie is ontstaan uit een grote ontevredenheid onder de goedmenende professionele syndici en is een afscheuring van al bestaande beroepsorganisaties waaronder het CIB die zich steeds minder en minder schaamt om haar eigen leden te gaan decoreren met Awards. Het UVS groeit dagelijks aan met professionele syndici waarvan het overgrote deel het wel goed menen en opteren om hun beroepsimago van syndicus in ere te houden en tevens samen te overleggen met de appartementsmede-eigenaars. Deze nieuwe moderne beroepsorganisatie legt eveneens haar oor te luisteren bij de de appartementsmede-eigenaars en houdt rekening met deze laatsten hun grieven en wensen. Dit ontsnapt niet aan het oog van onze beleidsmakers (in lopende zaken...). Het UVS is dan ook voor het NICM de meest representatieve en betrouwbare beroepsorganisatie van professionele syndici in Vlaanderen. Nu langs Franstalige kant een gelijkwaardige beroepsorganisatie vinden om samen te overleggen met het CNIC.

 

Op 09 mei 2011 naar aanleiding van de 1ste editie van de ‘Dag van de Syndicus' georganiseerd door het UVS, werd door beide voorzitters van beide organisaties een intentieverklaring ondertekend. Uit het ondertekenen van de overkoepelende intentieverklaring vloeien geen juridische verplichtingen verder, noch voor de vzw UVS noch voor de vzw NICM. Het is dan ook naar onze mening perfect mogelijk om, zonder specifieke inmenging door de andere organisatie, welbepaalde gezamenlijke standpunten samen naar buiten toe te verdedigen.