Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 06 december 2011
**Résumé

Waarop moet u letten als u gaat samenwonen met meerdere huurders? En wat zijn de voor- en nadelen?  

Waarop moet u letten als u gaat samenwonen met meerdere huurders? En wat zijn de voor- en nadelen?

 

Huren in grote steden wordt steeds duurder. Daarom zoeken heel wat huurders een medehuurder. Maar ook heel wat koppels worden onderling als medehuurders beschouwd. “Dat fenomeen is niet nieuw”, zegt Bénédicte Delcourt, juriste bij het Nationaal Eigenaarssyndicaat. “De wetgeving is, vooral over de bescherming van de gezinswoning, erg duidelijk.”
 

Koppel en medehuurder?

 

Aan het juridisch statuut van een koppel zijn al dan niet bepaalde rechten gekoppeld. Een echtgenoot of wettelijk samenwonende kan zijn ‘wederhelft’ niet uit de woning zetten. Ook niet als die de huurovereenkomst niet mee heeft ondertekend. Maar dat geldt niet voor samenwoners. Iemand die feitelijk samenwoont en de huurovereenkomst niet heeft ondertekend, mag niet in de woning blijven wonen als zijn of haar partner dat niet meer wil. Ook niet als hij of zij er gedomicilieerd is.
 

Welke huurder moet tekenen?

 

Bij medehuur om financiële redenen is de rotatie van huurders vaak groter. Bénédicte Delcourt benadrukt dat de verhuurder eerst bij het gemeentebestuur moet navragen of medehuur wel toegestaan is. “Want soms leggen gemeentes beperkingen op.”

De verhuurder mag het belang van de huurovereenkomst niet onderschatten. Zo moet een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats schriftelijk gebeuren. De identiteit van de verhuurder en die van een of alle huurders moet erin vermeld staan. Volgens Bénédicte Delcourt is het essentieel dat...

...u op basis van de concrete situatie nagaat wie de huurovereenkomst moet ondertekenen. Een of meerdere, of zelfs alle medehuurders?

...het contract een solidariteitsclausule bevat. Een voorbeeld: “De verplichtingen van de huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk ten aanzien van de verhuurder, zijn erfgenamen of zijn rechthebbenden, uit welke hoofde ook.”

...u vastlegt hoeveel personen maximaal in de woning mogen wonen.
 

Wat als een medehuurder niet meer betaalt?

 

Dan zijn er twee mogelijkheden.

De medehuurder die in gebreke blijft, heeft een huurovereenkomst ondertekend met solidariteitsclausule. Als een medehuurder opstapt, moet de overblijvende huurder de volledige huur en alle lasten betalen. Elke medehuurder is verantwoordelijk voor de betaling van het volledige bedrag. De verhuurder kan zich verhalen op alle medehuurders of slechts op een van hen.

De medehuurder die in gebreke blijft, heeft een huurovereenkomst ondertekend zonder solidariteitsclausule. De verhuurder kan zich dan alleen richten tot de slechte betaler. Hij kan zich niet verhalen op andere medehuurders.

Als een medehuurder vertrekt, doet u er goed aan via een schriftelijk bijvoegsel over te gaan tot een overdracht van huur. De medehuurder die vertrekt, draagt daarbij zijn deel van de huur over aan een nieuwe medehuurder die de verhuurder aanvaardt. De nieuwkomer neemt de rechten en plichten van zijn voorganger over. Als de vertrekkende medehuurder niet wordt vervangen, kan hij zijn rechten afstaan aan de medehuurder die in de gehuurde woning blijft. Ook hier moet de verhuurder akkoord gaan.
 

Wanneer stopt het?

 

De verhuurder en alle medehuurders die de huurovereenkomst hebben ondertekend, mogen het contract altijd vervroegd opzeggen onder gemeenschappelijk akkoord. Als de medehuurders of de eigenaar de huurovereenkomst eenzijdig willen opzeggen, moeten ze de wettelijke regels naleven. Die zijn afhankelijk van de duur van het contract en de reden van de opzeg. Soms moet een vergoeding worden betaald.