Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 23 april 2012
**Résumé

De deadline voor de nieuwe veiligheidsnormen van liften werd al enkele keren uitgesteld. Maar een deel van de werken moet wel al binnen het jaar uitgevoerd zijn. Is het daarvoor al te laat?  

De deadline voor de nieuwe veiligheidsnormen van liften werd al enkele keren uitgesteld. Maar een deel van de werken moet wel al binnen het jaar uitgevoerd zijn. Is het daarvoor al te laat?

 

Een Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 verplicht eigenaars van liften om hun toestellen in overeenstemming te brengen met de nieuwe veiligheidsnormen. Maar gezien de hoge kosten die die normen met zich meebrengen voor heel wat mede-eigendommen, werden de initiële termijnen verlengd.

 

Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte werkt aan een nieuw KB waardoor de deadline voor de laatste keer zal worden uitgesteld. Maar dat gebeurt alleen voor liften in privéwoningen.

Twee bijzondere maatregelen (positieve vergrendeling en elektronisch veiligheidsgordijn) moeten wel ten laatste tegen 1 januari

 2013 worden uitgevoerd. Volgens de tegenstanders van het KB van 2003 moeten alle bepalingen ervan worden herzien. Zij hebben zich gegroepeerd in het Comité tegen de Verplichte Modernisering van Liften. Pierre Six, lid van dat comité, beantwoordt onze vragen.

 

Waarom protesteert u tegen de nieuwe veiligheidsnormen?

 

Pierre Six, lid van het Comité tegen de Verplichte Modernisering van Liften: "Wij zijn niet tegen maatregelen die de veiligheid ten goede komen. Maar wij vinden dat die maatregelen echte problemen moeten aanpakken. Ze moeten ook efficiënt zijn en de esthetiek van de (duidelijk gedefinieerde) gebouwen respecteren. Het KB van 2003 voorziet in ruim 70 technische aanpassingen! Dat staat niet in verhouding tot de risico’s, waarover geen betrouwbare statistieken bestaan. Er zijn 5 tot 10 dodelijke ongevallen in 10 jaar tijd. Dat is weinig in vergelijking met de miljoenen mensen die van een lift gebruikmaken."

 

Wat denkt u van de twee maatregelen met deadline januari 2013?

 

"Het elektronische veiligheidsgordijn voor trage liften is een verantwoorde en betaalbare maatregel. Daar staan wij volledig achter. Maar de positieve vergrendeling, op zich een nuttige maatregel, zal voor duizenden oude liften tot problemen leiden. Er bestaat geen standaardoplossing voor houten deuren of deuren met tralies. Dat is allemaal maatwerk. Daarom moet een tussenoplossing worden gevonden. Het is onmogelijk om die werken uit te voeren tegen 1 januari 2013."

"U mag niet vergeten dat de maatregelen van dat erg technische KB werden ingefluisterd door de liftensector zelf. Maar is het aan de industrie om zelf veiligheidsnormen te bepalen voor haar eigen producten? Een van de maatregelen heeft betrekking op de stopnauwkeurigheid van de liftkooi ten opzichte van het niveau van de verdieping. Op zich niet erg belangrijk. Maar daarvoor moet wel de schakelkast van de lift worden vervangen. En elk groot merk heeft een patent op de elektronische bestanddelen waardoor het onderhoud alleen door hen mag worden gedaan. Kleine liftbouwers zullen uit de boot vallen." 

 

Hoe kunnen we dat oplossen?

 

"We moeten bijna alle bepalingen van het KB van 2003 grondig herzien en alleen de belangrijkste selecteren. Vijf of zes gerichte maatregelen per type lift volstaan ruimschoots. Gezien de omvang van de opdracht en het gebrek aan gekwalificeerd personeel vragen we ons af of de sector wel in staat zal zijn de werken die verplicht zijn tegen 2013,  uit te voeren."