Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 19 september 2011
**Résumé

Veelbelovende Ontmoeting met Minister Magnette   Minister Magnette is er zich van bewust dat het KB van 2003 inzake veiligheid van de liften in zijn actuele vorm een reeks van problemen veroorzaakt. Het is zijn bedoeling aan de voltallige regering een voorstel te formuleren met het oog op een verlenging van de termijnen voor de moderniseringswerken die vastgelegd waren tegen 2013 en 2018.  

Veelbelovende Ontmoeting met Minister Magnette
 

Minister Magnette is er zich van bewust dat het KB van 2003 inzake veiligheid van de liften in zijn actuele vorm een reeks van problemen veroorzaakt. Het is zijn bedoeling aan de voltallige regering een voorstel te formuleren met het oog op een verlenging van de termijnen voor de moderniseringswerken die vastgelegd waren tegen 2013 en 2018.
 

De nieuwe termijn moet een algehele herziening van alle problemen die door de toepassing van het KB zijn ontstaan, ten goede komen.
 

In de herziening van de reglementering zal worden rekening gehouden met het noodzakelijk onderscheid tussen liften in residentiële gebouwen en liften in kantoorgebouwen (gebouwen in het kader van beroepsbezigheden).
 

Wat betreft de liften in woongebouwen zal men meer rekening dienen te houden met de sociale aspecten, het patrimonium van het gebouw en de aangewende moderniseringstechnieken en dit in het belang van de consument.
 

Het Comité bevestigt nogmaals zijn bezorgdheid voor de veiligheid. De gestelde termijn van 2013 blijft dan ook behouden voor het plaatsen van een elektronisch gordijn en dit voor alle liften die binnen het moderniseringsplan vallen. Met deze eenvoudige en goedkope toepassing wordt bijgedragen tot het uitschakelen van essentiële risico’s.
 

Het Comité benadrukt eens te meer de ondoeltreffendheid van de “checklist” met 77 punten die de gelijkvormigheid van de liften moet onderzoeken en die alle liften van alle merken en constructies op een gelijke voet plaatst.
 

Andere punten werden eveneens aangekaart zoals daar zijn de overdreven vraagprijzen voor de moderniseringswerken, het gebrek aan toegepaste technische oplossingen, het gebrek aan een echte risicoanalyse uitgevoerd volgens de “Methode Kinney”, het gebrek aan technisch geschoold personeel, het cultureel erfgoed.
 

Het Comité bedankt het Cabinet van Minister Magnette voor zijn luistervaardigheid alsmede voor de constructieve sfeer waarin de gesprekken hebben plaatsgevonden.