Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 21 februari 2012
**Résumé

Om U de huidige stand van zaken omtrent de modernisatie van de liften te illustreren, stuur ik U het antwoord dat een van onze leden onlangs ontving van de Minister Johan Vande Lanotte die het dossier heeft overgenomen van Paul Magnette

Om U de huidige stand van zaken omtrent de modernisatie van de liften te illustreren, stuur ik U het antwoord dat een van onze leden onlangs ontving van de Minister Johan Vande Lanotte die het dossier heeft overgenomen van Paul Magnette

In het kort samengevat: goed nieuws voor eigenaars van privéliften, voor de anderen, geen verandering.
 
 
Geachte Heer xxxxx,
 
Zoals beloofd, kom ik terug op uw vraag. Eerst en vooral mijn excuses voor het late antwoord, maar ondertussen is er duidelijkheid over het dossier van de liften.
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen liften in een privéwoning en liften in een gebouw met professionele activiteit.
 
Privéwoning: Er zijn geen handelsactiviteiten in het pand.
 
(nvdr: een gebouw met enkel een handelsactiviteit die wordt uitgeoefend op het gelijkvloers wordt NIET beschouwd als een professionele woning)
 
Professionele woning: Het gebouw wordt als werkplaats gebruikt. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld op de derde verdieping een werkgever zijn beroep uitoefent terwijl hij een werknemer in dienst heeft. Om een concreet voorbeeld te geven: Op de 4de verdieping van een appartementsgebouw woont een tandarts die er tevens zijn praktijk heeft. Hij heeft een secretaresse in dienst, waardoor het gebouw als professionele woning bestempeld wordt.
 
Voor de professionele woningen zal de wetgeving onmiddellijk van kracht gaan.
 
Voor de privéwoningen wordt extra uitstel toegekend van 5 jaar. Dit wil zeggen dat er 5 jaar bovenop de initiele termijn (2018 en 2023) komt. De enige uitzondering geldt voor de installatie van het elektronisch veiligheidsgordijn en de positieve vergrendeling. Deze werken zullen moeten afgerond worden op 1 januari 2013. Het is ook de bedoeling om de huidige wettekst te herbekijken. Er zal een nieuwe lijst worden opgesteld met alle gemelde problemen. Op basis hiervan zal bepaald worden welke veranderingen er zullen moeten doorgevoerd worden.
 
Ik hoop dat dit de nodige duidelijkheid schept voor uw situatie.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet ons te contacteren via onderstaand adres.
 
Met vriendelijke groeten,
Isabelle Braet
 
Cel Communicatie | Cellule Communicatie
 
Kabinet Johan VANDE LANOTTE, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
Cabinet Johan VANDE LANOTTE, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord
Kunstlaan 7 Avenue de l’Art
B-1210 Brussel | B-1210 Bruxelles