Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 15 juni 2011
**Résumé

Hier gelden twee belangrijke regels:   

Hier gelden twee belangrijke regels: 

 

• Tenzij wanneer het gaat om de opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur met verschillende huurders, die beëindigd werden door de verhuurder, wordt de huurprijs, telkens een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten, of het nu gaat om dezelfde verhuurder en zelfde huurder of om andere personen, vrij bepaald tussen de partijen. Met andere woorden, de huurprijzen zijn niet gereglementeerd. De huurwet behoudt dit fundamenteel principe.

 

Voorbeeld:

Wanneer de partijen bij het verstrijken van een huurovereenkomst van 9 jaar besluiten een nieuwe overeenkomst van 9 jaar te sluiten, of een nieuwe huurovereenkomst van 3 jaar, dan wordt de nieuwe huurprijs vrij bepaald.

 

• Daarentegen blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst geldig telkens wanneer de huurovereenkomst tussen dezelfde partijen verlengd wordt, en de huurprijs kan bij deze gelegenheid niet worden gewijzigd.

 

Voorbeeld 1:

Bij het einde van een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen noch de verhuurder noch de huurder de overeenkomst; de huurovereenkomst wordt telkens verlengd voor opeenvolgende perioden van 3 jaar, onder dezelfde voorwaarden.

Het is dezelfde huurovereenkomst die verder loopt en de huurprijs mag niet worden gewijzigd.

 

Voorbeeld 2:

Bij het einde van een huurovereenkomst van 1 jaar beslissen de partijen schriftelijk hun contractuele relatie met 1 of 2 bijkomende jaren verder te zetten; de huurwet laat dit slechts toe in het kader van eenzelfde huurovereenkomst en daardoor kan de huurprijs niet worden gewijzigd. Indien op het einde van een contract van korte duur, de huurder de huur verderzet zonder dat een nieuwe overeenkomst werd gesloten, wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde gesloten voor een periode van 9 jaar, die ingaat bij de aanvang van het oorspronkelijk contract. De overeenkomst loopt dus verder zonder dat de huurprijs om deze reden kan worden gewijzigd.

 

Het principe blijft wel behouden van de jaarlijkse indexatie van de huurprijs en de mogelijkheid om de huurprijs te herzien in de loop van de huurovereenkomst