Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 07 oktober 2011
**Résumé

Uitvoeringsbesluiten zijn niet voor nu !!   Samengevoegde vragen van - de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de uitvoeringsbesluiten inzake de mede-eigendom" (nr. 5979)

Uitvoeringsbesluiten zijn niet voor nu !!

 

Samengevoegde vragen van

- de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de uitvoeringsbesluiten inzake de mede-eigendom" (nr. 5979)

- mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de wetgeving op de mede- eigendom en haar uitvoeringsbesluiten" (nr. 6043)

- de heer Yvan Mayeur aan de minister van Justitie over "de publicatie van het KB dat de boekhouding van de mede-eigendom regelt" (nr. 6239)

 

Raf Terwingen (CD&V): De nieuwe appartementswetgeving is sinds 1 september 2010 van kracht. Een paar uitvoeringsbesluiten moet nog worden afgewerkt. Op een vorige vraag van de heer Mayeur antwoordde de minister dat de KB’s voor 95 procent klaar waren. Kon die overige 5 procent ondertussen worden ingevuld?

Sarah Smeyers (N-VA): Wanneer mogen wij de uitvoeringsbesluiten van de gewijzigde wet op de mede-eigendom verwachten? Wanneer zullen zij officieel van kracht worden? Waarom zijn zij er op dit moment nog niet? Zal dit negatieve gevolgen hebben voor de verschillende mede-eigenaars?

 

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Bij het opstellen van de KB’s zijn de FOD Justitie, de FOD Economie, de FOD Financiën en de Kruispuntbank van Ondernemingen betrokken. De boekhoudkundige regels en de Kruispuntbank van Ondernemingen vallen in principe onder de bevoegdheid van minister Van Quickenborne. Toch hebben wij het initiatief genomen de KB’s op te stellen.

De diensten melden mij dat er nog enkele technische problemen overblijven. Zo moet het aspect van de vergoeding voor de inschrijving nog worden opgeklaard. Wegens de budgettaire implicaties worden zulke KB’s idealiter door een regering met volheid van bevoegdheden genomen en het dossier ligt dus te wachten.

In afwachting daarvan moet de syndicus zijn wettelijke taken vervullen en moeten de mede- eigenaars voldoen aan de gebruikelijke boekhoudkundige verplichtingen. Ik zal ervoor zorgen dat de KB’s zo vlug mogelijk door de regering besproken worden, of minstens klaarliggen voor de volgende regering