Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 08 augustus 2011
**Résumé

De vraag is :   "Geachte,

De vraag is :

 

"Geachte,

Onze syndicus heeft een buitengewone A.V. bijeengeroepen per gewone post, NIET per aangetekend schrijven. Hij verwijst daarvoor naar een A.V. van 2005 waarin werd beslist dat buitengewone algemene vergaderingen NIET per aangetekend schrijven moeten bijeen geroepen worden

(ik was op die vergadering niet aanwezig, want ik ben pas in 2006 mede-eigenaar geworden).

De wet op de mede-eigendom zegt echter dat de mede-eigenaars die niet individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen per aangetekend schrijven moeten opgeroepen worden.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de wetsbepalingen en de bepalingen in het reglement van mede-eigendom, zou de wet primeren.

Mijn vraag: Maar wat ingeval van tegenstrijdigheid tussen een vergaderingsbeslissing en de nieuwe wet. Primeert de wet dan ook?

Met dank voor uw vakkundig antwoord."

 

Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier