Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 13 oktober 2011
**Résumé

Het BIV zat afgelopen donderdag samen met de hypotheekbewaarders en het notariaat om duidelijkheid te scheppen over een veelbesproken probleem: de formaliteiten van de overschrijving op het hypotheekkantoor. De regeling die in de gewijzigde wet mede-eigendom werd opgenomen, zorgt namelijk voor flink wat discussie.   

Het BIV zat afgelopen donderdag samen met de hypotheekbewaarders en het notariaat om duidelijkheid te scheppen over een veelbesproken probleem: de formaliteiten van de overschrijving op het hypotheekkantoor. De regeling die in de gewijzigde wet mede-eigendom werd opgenomen, zorgt namelijk voor flink wat discussie. 
 
Zo wordt in de nieuwe wet mede-eigendom bepaald dat de overschrijving van de akten enkel en alleen moet gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars (VME). In principe betekent dit concreet dat enkel de syndicus, als vertegenwoordiger van de VME, de betreffende akte moet ondertekenen. Maar … de nieuwe maatregel kan volgens sommigen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Zo redeneren ze dat de regeling - zoals voorzien in de nieuwe wet - niet op alle akten van toepassing is. Bijgevolg weigeren ze om bepaalde statuten op naam van de VME over te schrijven, wat in de praktijk betekent dat alle individuele mede-eigenaars - ook al zijn het er 250 - de akte moeten ondertekenen. 
 
Zolang er geen duidelijkheid is, wordt het voor alle partijen moeilijk om ‘correct’ te werken. Met alle gevolgen vandien. Stel dat de hypotheekbewaarder weigert over te gaan tot de overschrijving van de akte, dan zou het best mogelijk kunnen zijn dat het werk van de notaris een maat voor niets is geweest. Of: dat hij een deel van zijn werk mag overdoen, wat het kostenplaatje voor alle mede-eigenaars fors de hoogte injaagt.  
 
Om erger te voorkomen, zullen de Belgische vastgoedmakelaars, de hypotheekbewaarders en het notariaat in elk geval het nodige doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Wij houden u op de hoogte.