Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le vrijdag 01 juli 2011
**Résumé

Deze enquête heeft betrekking op een staal van 2937 woningen die representatief zijn voor alle huurwoningen op het Brusselse grondgebied . Dat geheel wordt trouwens geraamd op 180 .000 woningen(1) (Sociaal-economische enquête uit 2001) . Het bemonsteringspercentage in de eerste en in de tweede kroon is niet gelijk: 1,6% in de eerste kroon en 1,7% in de tweede kroon . Het staal omvat 1471 woningen in de eerste kroon en 1466 woningen in de tweede kroon .

Deze enquête heeft betrekking op een staal van 2937 woningen die representatief zijn voor alle huurwoningen op het Brusselse grondgebied . Dat geheel wordt trouwens geraamd op 180 .000 woningen(1) (Sociaal-economische enquête uit 2001) . Het bemonsteringspercentage in de eerste en in de tweede kroon is niet gelijk: 1,6% in de eerste kroon en 1,7% in de tweede kroon . Het staal omvat 1471 woningen in de eerste kroon en 1466 woningen in de tweede kroon .

 

De steekproefeenheid is de verhuurde woning, ongeacht de datum waarop de huurovereenkomst werd gesloten . De verhuurde woning wordt bemonsterd volgens de techniek van de gelaagde aselecte steekproef . Dat betekent dat een toevallige trekking wordt uitgevoerd binnen strata, zegge vooraf gedefinieerde homogene ruimtelijke eenheden .

 

De enquête vond plaats tussen 1 mei 2010 en 15 december 2010 en werd gedeeltelijk face to face en via de telefoon met de huurders van de bemonsterde woningen gevoerd . De enquête werd beheerd door het peilings- en communicatiebureau SONECOM . De vragenlijst werd opgesteld op basis van een model dat gestoeld is op dat van de voorgaande jaren en had betrekking op de huurprijs van de woning en de intrinsieke kenmerken ervan (type, grootte, comfortpeil, staat van de woning, energieprestatie van de woning ), alsook op de huurder, zijn sociaaldemografische ken- merken, het soort relatie tussen de huurder en zijn woning (datum waarop de huurder de woning betrok, huurovereenkomsttype, voornemen om de woning te verlaten), omvang van de toekomstige mobiliteit en eventuele wijziging van het woonstatuut . De huidige vragenlijst ging tevens dieper in op de vernieuwing van de uitrusting en installaties van de woning en er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de uitgaven die werden gedaan om het energieverbruik te regelen .

 

De verkregen resultaten zijn representatief voor het gehele huurwoningenbestand . De maandelijkse huurprijzen van de woningen schommelen tussen minder dan 200 euro en meer dan 2000 euro . 50% van de huurders betaalt een huurprijs van minder dan 550 euro per maand (mediane huurprijs), terwijl de gemiddelde maandelijkse huurprijs van de woningen wordt geraamd op 591 euro met een betrouwbaarheidsinterval van 8,76 euro rond dat gemiddelde . 25% van de huurders betaalt een huurprijs die lager ligt dan 450 euro (1e huurprijskwartiel) en 25% betaalt een huurprijs van meer dan 680 euro (3e huurprijskwartiel) . De vaakst betaalde huurprijs wordt geraamd op 500 euro (modale huurprijs) . Het is de huurprijs die betaald wordt voor ongeveer 25% van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuurde woningen