Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 06 februari 2012
**Résumé

Wie niet horen wil moet voelen, zegt een alom gekend gezegde. Blijkbaar is dit gezegde niet van toepassing voor bepaalde vastgoedmakelaars-syndici. Een ‘uitdrukkelijke aanmaning’ vanuit het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) valt duidelijk in dovemansoren bij FONCIA AB. Dit syndicuskantoor gaat onverbiddelijk door met het plegen van inbreuken op de privacywet door het doorsluizen van persoonsgegevens aan derden.    

Wie niet horen wil moet voelen, zegt een alom gekend gezegde. Blijkbaar is dit gezegde niet van toepassing voor bepaalde vastgoedmakelaars-syndici. Een ‘uitdrukkelijke aanmaning’ vanuit het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) valt duidelijk in dovemansoren bij FONCIA AB. Dit syndicuskantoor gaat onverbiddelijk door met het plegen van inbreuken op de privacywet door het doorsluizen van persoonsgegevens aan derden.  
 
De houding van het in opspraak gekomen lid binnen het BIV bevestigde volledig de stelling van het NICM die zij voorheen reeds aanhaalde in haar persmededeling “BIV heeft geen vat meer op haar leden”.
  
Ook met interne uitwisseling of doorgeven van persoonsgegevens (bv e-mail) binnen een VME dient men zeer voorzichtig te zijn. De juridische dienst van het NICM heeft onlangs een grondige studie uitgevoerd en haar bevindingen neergeschreven in het dossier: “Het gebruik en het doorgeven van e-mailadressen binnen de VME: altijd, af en toe of nooit?”
  
Het NICM had reeds een klacht ingediend bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) als gevolg van het misbruik van adresbestanden van haar klanten uit VME’s teneinde publiciteit te voeren van haar andere diensten zoals verkoop, rentmeesterschap enz.
 
Over de ware reden van deze onrechtmatige praktijken en de gevolgen voor de appartementsmede-eigenaars, leest U alles in ons dossier n° 2: “Syndicus Foncia verkocht: de gevolgen voor de Belgische appartementsmede-eigenaars”. Alle informatie in dit dossier zijn zeer nuttig voor de appartementsmede-eigenaars die FONCIA als syndicus hebben.
 
Het NICM was dus genoodzaakt om op 25/01/2012 terug een klacht in te dienen tegen dit syndicuskantoor.
 
Het NICM hoopt dit maal geen jaren te moeten wachten op een definitieve uitspraak van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het NICM baseert zich hiervoor op de snelle reactie vanuit het BIV aangaande een probleem in een Wetterse VME waarbij ze zelf  'ambtshalve' een dossier opende tegen het syndicuskantoor!
 
Het NICM stelt zich vragen bij het zo snel reageren vanuit het BIV op dit syndicuskantoor en zeker als de volgende dag in de kranten blijkt dat mede-eigenaars vanuit de VME zelf verklaren dat hun syndicus geen enkele fout heeft in deze zaak. Er hangt een reukje aan dit dossier en het NICM gaat haar lezers in een latere eNews hierover meer berichten