Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 25 februari 2014
**Résumé

Uit onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding blijkt dat heel wat vastgoedmakelaars ingaan op het verzoek van verhuurders om ‘vreemdelingen’ te weigeren en werklozen te weren. Zowel de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) - de beroepsorganisatie van de sector - als het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) - het controleorgaan van de sector - betreuren deze trend, maar wijzen erop dat elke vastgoedmakelaar verplicht is kandidaat-huurders te selecteren op basis van solvabiliteit en gezinssamenstelling.

Uit onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding blijkt dat heel wat vastgoedmakelaars ingaan op het verzoek van verhuurders om ‘vreemdelingen’ te weigeren en werklozen te weren. Zowel de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) - de beroepsorganisatie van de sector - als het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) - het controleorgaan van de sector - betreuren deze trend, maar wijzen erop dat elke vastgoedmakelaar verplicht is kandidaat-huurders te selecteren op basis van solvabiliteit en gezinssamenstelling. De sector, die elke vorm van discriminatie uitdrukkelijk afkeurt, benadrukt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen discriminatie en een professionele screening.
De Vlaamse vastgoedmakelaardij is de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd en voor discriminatie is er in de sector geen plaats. Dat stellen zowel de Confederatie van Immoberoepen als het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, die hopen dat de Vlaamse vastgoedmakelaars niet alleen moeten opdraaien voor een maatschappelijk probleem zoals discriminatie. De sector werkt in deze ook samen met het Centrum voor Gelijke Kansen en zal blijven sensibiliseren rond de problematiek.
Wel moet er een onderscheid gemaakt worden tussen discriminatie enerzijds en een professionele screening anderzijds. Vastgoedmakelaars zijn verplicht de bestendigheid van het inkomen en dus ook de solvabiliteit van de huurder te controleren. Het beschermt de huurder tegen potentieel overdreven zware lasten, met wanbetaling en uithuiszetting als mogelijke gevolgen.
Wettelijke verplichting
Selecteren op basis van solvabiliteit, en daarbij de risicovolle aspecten van het inkomen onderzoeken, mag volgens de Vlaamse vastgoedmakelaardij niet gezien worden als een vorm van discriminatie. Daarmee doet de vastgoedmakelaar immers niet meer dan wat van hem verwacht wordt en speelt hij z’n maatschappelijke rol. Zo zal niet enkel de verhuurder een minimale zekerheid geboden worden, ook de huurder wordt in bescherming genomen wanneer hij van een onrealistisch scenario zou uitgaan.
Vastgoedmakelaars die niet nagaan in welke mate een potentie?le huurder voldoende solvabel is, riskeren bovendien een sanctie. De vastgoedmakelaar mag dan ook niet met de vinger gewezen worden wanneer hij zijn wettelijke verplichting naleeft om klanten te screenen in het kader van de antiwitwasverplichtingen.
Krappe huurmarkt
Het feit dat verhuurders almaar voorzichtiger worden in hun definitieve toezegging, kan de sector bevestigen. Eigenaars die een pand verhuren, worden almaar meer met huurachterstallen
geconfronteerd, wat zich vertaalt in een bijzondere krapte op de private huurmarkt. Met het huurgarantiefonds nam de overheid recent nog een initiatief om de verhuurder meer zekerheid te kunnen geven in geval van wanbetaling.