Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 16 januari 2013
**Résumé

 

 

Roland Timmermans
 
Boek - ong 650 pagina's
 
Verschijningsdatum: 11/12/2012
 
De regels inzake appartementseigendom werden grondig gewijzigd door de wet van 2 juni 2010 , doch deze regelgeving diende nog te worden gecompleteerd met uitvoeringsbesluiten , waaronder het zeer belangrijke uitvoeringsbesluit inzake de door de syndicus te voeren boekhouding .
 
Dit K.B. is thans een feit , namelijk het K.B. van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars . Het treedt in werking op 1 januari 2013 en brengt een drastische ommekeer in de vereenvoudigde boekhouding , die tot dusver door syndici bij vereniging van mede-eigenaars gebruikt werd ; voortaan zal de financiële planning en verantwoording veel transparanter moeten worden en beantwoorden aan wettelijke standaardnormen .
 
In het ‘ Handboek professioneel of zelfbestuur vereniging van mede-eigenaars ‘ worden alle basisbeginselen van appartementseigendom op een zeer toegankelijke wijze uitgelegd ; niet alleen komen alle elementaire basisbegrippen aan bod  , maar worden ook de vele nieuwe regels , waarmee de syndicus bij appartementsgebouwen moet omgaan , op een pragmatische wijze toegelicht .
Daarenboven wordt aandacht besteed aan de Reparatiewetten van 13 augustus 2011 en 15 mei 2012 , die aanzienlijk in de Appartementswet van 2 juni 2010 hebben ingegrepen en verplichte kennis van elke syndicus behoren te zijn .
 
De vele juridisch technische regels worden bovendien geïllustreerd aan de hand van tientallen praktische modellen en voorbeelden , ook inzake financiële planning en boekhouding .
 
 
 
 
Productinformatie
 
ISBN:9789046547465
Bestelcode:BP/PGSYN-BI12001
Publicatievorm:Boek
Omvang:ong 650 pagina's