Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 28 juni 2011
**Résumé

Verplichting   Huurcontract van een gebouw uitsluitend bestemd voor bewoning  

Verplichting

 

Huurcontract van een gebouw uitsluitend bestemd voor bewoning

 

Een huurcontract van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning moet verplicht worden geregistreerd door de verhuurder (de persoon die verhuurt).

 

Als hij dat wenst kan de huurder ook een dergelijk huurcontract laten registreren, maar de verplichting rust op de verhuurder.

 

Andere huurcontracten

 

De verhuurder en de huurder zijn verplicht om een huurcontract van gebouwen die niet of niet uitsluitend voor bewoning zijn bestemd, te registreren. Dit kunnen bijvoorbeeld industriële gebouwen, terreinen, of parkeergarages zijn. 

 

Gevolgen van de registratie

 

De registratie kent aan het huurcontract een 'vaste' datum toe en maakt het 'bindend voor derde partijen'.

 

Op deze manier geniet de huurder vanaf deze 'vaste' datum, een wettelijke bescherming tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van het onroerend goed. Het contract zal de nieuwe eigenaar-verhuurder dus binden.

 

De registratie van een huurcontract van een onroerend goed dat deels gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en deels voor bewoning biedt een voordeel voor de verhuurder. De inkomsten worden voor ieder gedeelte (beroeps- en woongedeelte) afzonderlijk vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie zijn de volledige nettohuurinkomsten belastbaar.

 

Indien een huurcontract voor een woning die gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats en gesloten is voor een periode van meer dan drie jaar niet wordt geregistreerd, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn en zonder een vergoeding te betalen.

 

Termijn, prijs en procedure

 

De verhuurder moet een huurcontract van een goed dat uitsluitend bestemd is voor bewoning laten registreren binnen twee maanden na de ondertekening. De registratie is gratis voor dit type huurcontract als ze binnen deze termijn wordt uitgevoerd.

 

Het huurcontract moet worden geregistreerd in het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed zich bevindt.

 

U kunt het bevoegde registratiekantoor met alle nuttige informatie (openingsuren, e-mailadres, telefoonnummer, …) vinden:

 

 1. Klik in de linkse kolom op “Bevoegdheden”
 2. Klik vervolgens in de selectielijst Administratie op “AKRED”
 3. Kies dan in de lijst van de bevoegdheden op “Registreren van huurcontracten van onroerende goederen”
 4. Geef tot slot de postcode en eventueel de straat in waar het verhuurde onroerende goed gelegen is.
 5. door op de gevonden straat of gemeente te klikken, krijgt u alle informatie over het bevoegde registratiekantoor.
 • door te bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën (lokaal tarief) op het nummer 0257 257 57, elke werkdag tussen 8u en 17u 

Om te laten registreren, moet het contract ondertekend door de verhuurder en de huurder of een kopie ervan naar het bevoegde registratiekantoor worden gestuurd.

 

Het contract kan op verschillende manieren worden verzonden:

 

 • via e-mail (als pdf)
 • met de post (in twee exemplaren)
 • per fax
 • via internet : Dankzij My Rent (http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/myrent/index.htm) kan de burger zijn huurcontract voor bewoning via het internet opmaken en printen. Het geprinte en door alle partijen manueel ondertekende contract moet vervolgens gescand worden. Het gescande document kan in pdf-formaat met dezelfde toepassing via het internet ter registratie worden aangeboden. De verhuurder ontvangt daarna het geregistreerd huurcontract per post.

Vergeet niet het adres van de verhuurder te vermelden wanneer dit verschilt van het adres op het huurcontract want het geregistreerde huurcontract wordt per post verstuurd.

 

De verhuurder kan zich ook persoonlijk aanmelden op het registratiekantoor, met twee exemplaren van het huurcontract dat door beide partijen werd ondertekend. Het geregistreerde huurcontract wordt dan ter plaatse terug overhandigd aan de verhuurder.

 

Het contract moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 

 • de naam en het adres van de verhuurder
 • de naam van de huurder
 • de datum waarop de huur ingaat
 • de huurprijs (de huur en de kosten)
 • de toestand en omschrijving van het onroerend goed, bij voorkeur met vermelding van de kadastrale legger en het perceelnummer