Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 08 december 2011
**Résumé

  De vraag is:   "Op de jaarlijkse A.V. werd helemaal op het einde van de vergadering door de syndicus gesproken over de verlenging van zijn contract met de VME. Dit stond niet op de vooraf meegedeelde agenda. Bovendien vroeg hij of er bezwaar zou zijn om ditmaal een verlenging te nemen voor drie jaar, met een opzeg van 3 maanden.

 

De vraag is:

 

"Op de jaarlijkse A.V. werd helemaal op het einde van de vergadering door de syndicus gesproken over de verlenging van zijn contract met de VME. Dit stond niet op de vooraf meegedeelde agenda. Bovendien vroeg hij of er bezwaar zou zijn om ditmaal een verlenging te nemen voor drie jaar, met een opzeg van 3 maanden.

Daar wij steeds tevreden waren over de diensten van de syndicus ging de meerderheid, zonder echt te discussiëren, hiermee akkoord en werd dit punt unaniem "JA" gestemd.

Dit was dus het einde van de vergadering en het verslag werd opgemaakt.

Daarna ontvingen de leden van de RMA, waaronder ikzelf, een voorbeeld van dit 3-jaarlijks contract.

 

Bij het lezen van het contract stel ik me toch vragen over bepaalde artikels i.v.m. ondermeer forfaits voor administratiekosten, opzeg 3 maand, ....

Mijn vraag :

- daar dit punt "verlenging contract" niet op de agenda stond, vraag ik me af of deze stemming geldig is

- is het normaal dat alleen de leden van RME op 't eind van de AV een voorbeeldexemplaar van contract gekregen hebben en de andere mede-eigenaars niets ?

Dank voor je antwoordk heb reeds op verschillende plaatsen verschillende antwoorden gevonden dus vandaar mijn concrete vragen :

1. Mag de mede-eigenaar een vergoeding ontvangen en zo ja hoe wordt deze belast?

2. Wat is het verschil tussen 'vergoeding' en 'onkosten vergoeding'? Hoe bewijs je de onkosten?

 

Dank bij voorbaat."

 

 

 

Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier