Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 08 augustus 2011
**Résumé

De Unie Vlaamse Syndici vzw, kortweg UVS, vierde vorige zomer haar eersteverjaardag.  Op één jaar tijd slaagde de belangenvereniging van syndici erin –met een vaste wil om hun beroep eerlijken serieus uit te oefenen – haar stempel te drukken op de sector.

De Unie Vlaamse Syndici vzw, kortweg UVS, vierde vorige zomer haar eersteverjaardag. 

Op één jaar tijd slaagde de belangenvereniging van syndici erin –met een vaste wil om hun beroep eerlijken serieus uit te oefenen – haar stempel te drukken op de sector.

Op 20 augustus 2009 werd in Gent de UVS opgericht. Een aantal syndici konden de wantoestanden in hunsector en bij andere beroepsverenigingen niet langer aanzien.

Bovendien wilden ze invloed uitoefenen op de politici in het federaal parlement die voor het eerst sinds 1994 nieuwe wettelijke bepalingen in elkaar aan het knutselen waren.

Een dik jaar later kijkt de UVS en haar voorzitster Dominique Krickovic tevreden terug op de eerste stappen van de beroepsvereniging.

De dapperen die aan de wieg stonden van de UVS zijn ondertussen met velen. 

Tientallen syndici konden zich vinden in de beginselverklaringen van de UVS en sloten zich aan. 

Hiermee een duidelijk signaal gevend aan hun oude beroepsvereniging die ten onder gaat aan bureaucratie

en vriendjespolitiek.

Ondertussen is ook de nieuwe wet op mede-eigendom in voege getreden. De UVS is niet helemaal tevreden met het kunst- en vliegwerk waarmee de wet nog net voor de val van de regering Leterme II in elkaar is gebokst. Toch staan er een aantal goede elementen in de nieuwe wet die de UVS

mee wil helpen realiseren. Zo is er de verplichting voor syndici om vanaf nu alle niet-privatieve informatie te digitaliseren en beschikbaar te stellen van de mede eigenaars op het internet.

Om deze nieuwe verplichting vlot te kunnen implementeren, heeft de UVS voor al haar leden de Syndic Communicator ontwikkeld. Via deze gebruiksvriendelijke software kunnen de syndici die aangesloten

zijn bij de UVS vlot en gratis alle informatie over hun residenties op het internet beschikbaar stellen voor alle mede-eigenaars. Het Nationaal Informatiecentrum voor Mede-eigenaars (NICM), dat doorgaans

zeer kritisch is voor de syndici, stuurde onlangs een communiqué de wereld in waarin zij vol lof spraken over de Syndic Communicator van UVS. De UVS kijkt de toekomst dan ook positief tegemoet. 

Naast de constante nieuwe instroom van leden, zijn er steeds meer partners die met de UVS willen samenwerken rond concrete dossiers. Zo besloten de UVS en de Hogeschool Gent onlangs samen te

werken rond opleidingen en het vergaren van kennis. Een samenwerking met Plantijn Hogeschool te Antwerpen wordt eveneens onderzocht. Het is op deze constructieve manier dat de UVS wil verder bouwen aan een beter imago voor de syndici. Want, zowel de syndici zelf als de mede-eigenaars en alle andere actoren van de sector, hebben alles te winnen met een wederzijdse positieve benadering en bruggen

te bouwen naar elkaar.

Enkel een constructieve aanpak zal leiden naar de langverwachte herpositionering van de syndicus in

het vastgoedlandschap.

 

 

Dominique Krickovic

voorzitter UVS