Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 12 januari 2012
**Résumé

Nadat begin deze week de procedure in gang werd gezet om een vier jaar oude appartementsblok in het centrum van Wetteren onbewoonbaar te verklaren wegens ernstige verwaarlozing, opent het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) een onderzoek naar de rol van de betrokken syndicus. Het BIV treedt op als tuchtorgaan en zorgt ervoor dat alle erkende vastgoedmakelaars, inclusief syndici, zich aan de plichtenleer houden. Als zou blijken dat er effectief sprake is van beroepsfouten, zal er worden opgetreden.

Nadat begin deze week de procedure in gang werd gezet om een vier jaar oude appartementsblok in het centrum van Wetteren onbewoonbaar te verklaren wegens ernstige verwaarlozing, opent het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) een onderzoek naar de rol van de betrokken syndicus. Het BIV treedt op als tuchtorgaan en zorgt ervoor dat alle erkende vastgoedmakelaars, inclusief syndici, zich aan de plichtenleer houden. Als zou blijken dat er effectief sprake is van beroepsfouten, zal er worden opgetreden. Dat zegt BIV-voorzitter Luc Machon in een reactie op de berichtgeving over de situatie in de pers.

 
Het gebouw in de Van Cromphoutstraat in Wetteren is vier jaar oud, maar zou intussen onleefbaar geworden zijn door vocht, schimmel en sanitaire problemen. Nadat afgelopen dinsdag een afvoerbuis ontplofte, stapten enkele bewoners naar de politie en de burgemeester, waarna deze laatste de procedure opstartte om het gebouw tijdelijk onbewoonbaar te verklaren.
 
Ook bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars werd ambtshalve een klacht ingediend bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer, waardoor momenteel een onderzoek wordt opgestart. Het BIV is een controleorgaan, dat toeziet op de uitoefening van erkende vastgoedmakelaars en syndici. ‘Zo beschouwt het BIV het als haar wettelijke en maatschappelijke rol erover te waken dat elke syndici zijn beroep naar behoren uitoefent en zich aan de plichtenleer houdt’, aldus BIV-voorzitter Luc Machon. ‘Dit in het belang van zowel de eigenaars als de sector zelf. Als er sprake is van een tekortkoming, kan dan ook een tuchtstraf worden opgelegd.’
 
Naargelang de ernst van de overtreding kan het Beroepsinstituut vier soort tuchtsancties opleggen, gaande van een waarschuwing of berisping tot een schorsing of een (definitieve) schrapping. In 2010 behandelde de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het BIV in het algemeen 1.262 tuchtdossiers. In 974 gevallen werd een tuchtstraf opgelegd.