Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 29 augustus 2011
**Résumé

De vraag is :   "INaar aanleiding van een discussie tussen een medewerker van de syndicus en mezelf met betrekking tot het verstrekken van de e-mailadressen van de andere mede-eigenaars, is goed nieuws te melden.  

De vraag is :

 

"INaar aanleiding van een discussie tussen een medewerker van de syndicus en mezelf met betrekking tot het verstrekken van de e-mailadressen van de andere mede-eigenaars, is goed nieuws te melden.

 

Enerzijds bevestigt het secretariaat van de privacycommissie (CBPL) het advies nr. 22/2008 van 11 juni 2008 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bij gedwongen mede-eigendom (http://privacycommission.be/nl/docs/Com ... 2_2008.pdf).

 

Anderzijds deelt zij het volgende mee:

"Krachtens art. 577-8, §4, 16° van het Burgerlijk WEtboek heeft de syndicus de verplichting (...) "de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen."

 

Het is dus een verplichting van de syndicus geworden die uit het Burgerlijk Wetboek voortvloeit."

 

M.a.w. de syndicus is verplicht om op verzoek (en natuurlijk binnen de wettelijke bepalingen van de privacywet (bv. geen onrechtmatig gebruik)) van een mede-eigenaar de e-mailadressen van andere mede-eigenaars te geven."

 

Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier