Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 15 maart 2011
**Résumé

Problematiek  In België behoort inbraak tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen.

Problematiek 

In België behoort inbraak tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen.

Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe die niet alleen in financiële termen kan worden uitgedrukt. In geval van inbraak moet er immers een grote emotionele prijs betaald worden. Slachtoffers van inbraak hebben vaak veel moeilijkheden om de schok te boven te komen en het trauma kan verschillende maanden duren. Veel van onze medeburgers beschouwen inbraak als een "zeer ernstig misdrijf" en dus als één van de meest traumatiserende criminaliteitsvormen. 

In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen vermeden worden. Veel woningen zijn immers weinig of niet beschermd tegen deze vorm van criminaliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico's aanzienlijk worden verminderd.

 

Preventietips 

 

Om inbraak te voorkomen stellen we u hier een reeks maatregelen voor. Deze dient u in deze volgorde uit te voeren om tot een betere bescherming te komen.

Organisatorische maatregelen :

VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN VAN GOEDE GEWOONTEN.

Deze maatregelen kunnen door iedereen worden toegepast, ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap van ons beveiligingsplan.

voorbeelden; sleutels goed beheren, op vakantie gaan en het huis toch een bewoonde indruk geven, tijdig de hagen snoeien, registreren van waardevolle voorwerpen, deuren en ramen met sleutel sluiten zelfs bij korte afwezigheid,...

Bouwkundige maatregelen :

U kan de ramen en deuren van uw woning verstevingen teneinde het de inbreker zeer moeilijk te maken. Er bestaat momenteel een heel gamma producten om uw woning beter te beveiligen. Het maakt de keuze van het systeem er niet eenvoudiger op en daarom adviseren wij u om gratis advies in te winnen bij de lokale politiediensten.

Elektronische maatregelen :

Sinds enkele jaren is er een groot aanbod aan allerlei elektronische systemen (van de meest ernstige tot de meest zonderlinge) op de markt te vinden. Het plaatsen van een elektronishe veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met voorafgaande organisatorische en technische maatregelen. Anders heeft het geen zin. Elektronische maatregelen zijn dus een aanvullig op de organisatorische en technische maatregelen.

voorbeelden; alarmsysteem aanschaffen*, videobewaking installeren*,...(* mits in achtneming van regelmentering.)

 

Wat nu gedaan? 

 

Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden . 

Indien een confrontatie toch plaatsvindt :

-tracht kalm te blijven

-geef of doe wat gevraagd wordt

-vermijd een gevecht aan te gaan

-tracht de dader zo goed mogelijk te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven

-tracht het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan

-verwittig daarna zo vlug mogelijk de politie

-maak een lijst op van wat gestolen is (voeg hier foto's van je meest kostbare voorwerpen aan toe)

-licht je verzekeraar en je financiële instelling in

 

Als je niet thuis was en bij je thuiskomst vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet binnen maar verwittig van bij een buur de politie, laat alles onaangeroerd en wacht op hun komst.

En...

neem achteraf de nodige voorzorgsmaatregelen om een eventuele tweede inbraak of poging te vermijden. Het is immers zo dat een woning waar reeds werd ingebroken een groter risico loopt om een tweede keer ongewenst bezoek te krijgen dan een andere woning.