Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 23 mei 2011
**Résumé

De GOMB huldigt het eerste passieve appartementsgebouw in aanwezigheid van Minister Evelyne Huytebroeck, de gemeente Sint-Gillis, partners uit de private sector en enkele eigenaars.   Een volledig passief gebouw en een pro-actieve aanpak

De GOMB huldigt het eerste passieve appartementsgebouw in aanwezigheid van Minister Evelyne Huytebroeck, de gemeente Sint-Gillis, partners uit de private sector en enkele eigenaars.

 

Een volledig passief gebouw en een pro-actieve aanpak

Het gebouw telt in totaal 30 woningen die allen perfect beantwoorden aan de normen inzake duurzaamheid en passiefbouw. 

De totale kost van het project bedraagt een investering van 6.800.000 euro, waarvan 2.460.000 euro gefinancierd werd door het Brusselse Gewest. Het project bleek al gauw een commercieel succes te zullen worden : alle woningen werden snel verkocht. De GOMB toonde meteen haar wil om de nieuwe eigenaars te ondersteunen in dit passiefbouwinitiatief. Verschillende middelen werden ingesteld om kopers te begeleiden en te informeren over alle aspecten van het passief wonen. Zo werden zowel een infobrochure met uitleg over "leven in een duurzame woning gebouw" gemaakt, als een gebruiksgids voor het specifieke gebruik van de beschikbare accommodatie. Tenslotte begeleidde de GOMB ook de kopers bij de verschillende stappen met betrekking tot de organisatie van gemeenschappelijke eigendom. 

Meer dan ooit blijft de GOMB de geprivilegieerde partner in het bouwen van woningen voor gezinnen met een middeninkomen. In dit concrete geval dat we vandaag toelichten, draagt ze actief bij tot de wederopleving van de Zuidwijk.

 

Voorbeeldfunctie, ervaringsuitwisseling en kennisdeling

Verschillende inspanningen werden geleverd, zowel vanuit de GOMB zelf als door de privé-partners, om dit uitzonderlijke resultaat te bereiken. Het project vormt een schoolvoorbeeld op twee niveaus:

Enerzijds door alle door de betrokken partners, geleverde inspanningen. Wij leggen hier de nadruk op de ondernemingsmoed waarmee privé-partner BPI, dochteronderneming van CFE, zich in dergelijk avontuur engageerde, onder andere door opleidingen inzake nieuwe bouw- en isoleringstechnieken, het zoeken naar bekwame leveranciers,… en anderzijds door de manier waarop de verschillende bouwfases verlopen zijn. De samenwerking tussen de diensten van de GOMB en de privé-partner verliepen voortreffelijk: een uitmuntend voorbeeld van echte wisselwerking en dialoog in een constructieve geest, met als gevolg het resultaat dat we vandaag mogen bewonderen.

Deze ervaringsuitwisseling heeft er immers voor gezorgd dat dit nieuwe project perfect beantwoordt aan alle standaarden inzake passiefbouw. Het Zuid-Zwedengebouw beperkt haar energieverbruik met 85% ten opzichte van een traditioneel gebouw.

 

De wil en de noodzaak om Brussel duurzaam uit te bouwen

Voor Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing , "Dit uit de grond gestampt project bewijst immers dat de overheden hun verantwoordelijkheden nemen en een voortrekkersrol spelen en dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op weg is om een duurzame stad te worden. Mijn samenwerking met de GOMB gaat terug tot de vorige regeerperiode. Samen hebben wij via mijn bevoegdheden als minister van Leefmilieu niet alleen een doeltreffende samenwerking op gang gebracht en ontwikkeld, maar ook een begeleiding voor de pilootprojecten uitgewerkt die toen van start gingen. Thans speelt de GOMB als overheidsinstantie een voorbeeldrol op het vlak van duurzame ontwikkeling. Dankzij haar actieplan inzake duurzame ontwikkeling heeft ze de weg van de passiefbouw ingeslagen. Dit kwam in 2009 reeds tot uiting in de goedkeuring van een woningbeschrijving die de passiefstandaard voor elke nieuwe constructie oplegt. En deze voorziening gaat nog verder, namelijk door strenge verplichtingen op het vlak van waterbeheer, ecobalans van materialen en biodiversiteit op te leggen. Die evoluties zijn van groot belang. Door van 2008 tot 2020 enkel passieve woningen te produceren zal het gecumuleerde effect van deze productie tot een besparing van 410 000 ton CO2 leiden."

 

Denis Grimberghs, voorzitter van de GOMB, is bijzonder gelukkig met de totstandkoming van dit project: "Dit gebouw wordt een referentie, zowel op het vlak van de geslaagde strategie inzake partnership met partners uit de private sector, als vanuit onze wil om voorbeeld te betekenen vanuit openbaar perspectief. Het beantwoordt perfect aan de doelstellingen die sinds 2007 door onze instelling werden vooropgesteld op het vlak van duurzame woningen. Dit type gebouwen is een noodzaak voor de stad. De GOMB heeft zich als gevolg ook ontwikkeld tot een voorbeeldige milieubewuste en -verantwoordelijke instelling. Ze creëert enkel nog woningen die beantwoorden aan passieve of lage energienormen. Voortaan zullen alle nieuwe woon- of bedrijfsprojecten een duurzaamheidpolitiek dienen te onderschrijven. Een samenwerking tussen de GOMB en de certificerings- en labeliseringsinstellingen zal op termijn ook de kwaliteit van alle gebouwen, vanuit een milieuperspectief, helpen versterken".

 

De GOMB zal het hier niet bij laten, andere projecten inzake passiefbouw en duurzaamheid zullen in de komende maanden het licht zien : om er maar een paar te noemen: het Tivoli-project, Schmitz Piers, het Frans Hospitaal … in totaal goed voor de bouw van 600 passieve woningen, met andere woorden een concreet antwoord van de GOMB op de demografische uitdaging die Brussel de komende jaren te wachten staat.

In dit kader is het ook niet onbelangrijk te vermelden dat de GOMB haar derde Ecolabelster in ontvangst mocht nemen. Dit Brusselse Ecodynamische Onderneming-label is een officiële erkenning van het goede beheer van de bedrijven inzake milieu. Het vormt een beloning van het dynamisme en de vooruitgang van de bedrijven op milieuvlak, onder andere inzake het energieverbruik, de afvalsortering, het beheer van de verplaatsingen en het rationeel gebruik van grondstoffen.

 

Volgens Patrick Debouverie, schepen voor Financiën, juridische zaken, economische ontwikkeling en Toerisme van de gemeente Sint-Gillis, "betekent deze realisatiede succesvolle afwerking het ontwikkelingsplan van het blok B van het BBP Fonsny 1. Deze verwezenlijking kadert binnen de noodzakelijke vernieuwing van de wijk en de wil om het gemengde functionele en sociale karakter van de Zuidwijk te versterken. Woningen zijn er van essentieel belang. Naast het blok B, zullen de bouwwerken voor de sociale woningen van blok D en voor de woningen voor middeninkomens van blok A (rechtover het gebouw van de GOMB) in augustus al van start gaan, samen met de renovatie van de openbare ruimte (wegennet, verlichting, beplanting). Eens de werken achter de rug zullen zijn, zal de wijk niet minder dan 450 nieuwe of vernieuwde woningen tellen, waarvan meer dan 200 in de 4 blokken van het BBP Fonsny 1."