Hallo Residentie

Image

Mede-eigendom: Wet van de 13 augustus 2011

  13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) Publicatie in het...
Het vervolg lezen
Image

Het reglement van plichtenleer van vastgoedmakelaars

27 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaar   ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Het vervolg lezen
Image

11 FEBRUARI 2013. - Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

  Publicatie : 2013-08-22   ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Het vervolg lezen
Image

Wetsvoorstel indediend door de dames Musin en Déom.

In Belgie? maken meer dan een miljoen woningen deel uit van een mede-eigendom die wordt beheerd door beroepssyndici. De jongste jaren zijn als gevolg van frauduleuze praktijken van sommigen onder hen en het onvermogen van de controle-instanties...
Het vervolg lezen
Image

Groep van gebouwen

  Arrest van de Hof van Cassatie (03/06/2004)  
Het vervolg lezen
Image

Groep van gebouwen

 Arrest van de Hof van cassatie (03/06/2004) 
Het vervolg lezen
Image

Unie Vlaamse Syndici vzw

  De vereniging draagt de naam “UNIE VLAAMSE SYNDICI” en wordt in haar praktische werking ook “UVS” genoemd.   - Het predikaat ‘Unie’ in de naamgeving van de UVS vzw, duidt erop dat wordt geopteerd voor “een verbond van samenwerkende...
Het vervolg lezen
Image

Het sociaal fonds 323

Het sociaal fonds 323 (voluit Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector) is een sociale zekerheidsinstelling die opgericht werd door de werkgevers – en werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité 323...
Het vervolg lezen