Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 28 februari 2011
**Résumé

Het AES Een onafhankelijke belangengroep, dynamisch, zelfstandig en zonder commerciële oogmerken die sinds 30 jaar uw belangen verdedigt. Een belangengroep die haar leden met raad en daad bijstaat en bestuurd wordt door eigenaars die uw problemen kennen.  Het AES richt zich tot de eigenaar zelfbewoner 

Het AES

Een onafhankelijke belangengroep, dynamisch, zelfstandig en zonder commerciële oogmerken die sinds 30 jaar uw belangen verdedigt.

Een belangengroep die haar leden met raad en daad bijstaat en bestuurd wordt door eigenaars die uw problemen kennen. 

Het AES richt zich tot

de eigenaar zelfbewoner 

de verhuurder van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, landbouw- of recreatieve eigendommen 

de eigenaar van bebouwde of onbebouwde panden 

de mede-eigenaars 

de patrimoniale vennootschappen. 

Het AES ageert

bij ministers, politici, besturen en administraties voor de herwaardering van het eigendom, de fiscale gelijkberechtiging van roerende en onroerende inkomsten en voor een menselijke stedenbouw, voor de erkenning van het eigendom als de vrucht van arbeid en spaarzin ! 

Het AES verleent hulp

Jaarlijks worden meer dan 70.000 adviezen verstrekt aan de AES (ledenservice) Meer dan 4.000 eigenaars doen een beroep op de automatische indexdienst.