Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le donderdag 03 februari 2011
**Résumé

De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, beter bekend als het appartementsmede-eigendom, heeft sinds de hervorming van 1994 aanleiding gegeven tot tal van praktische moeilijkheden. De rechtspraak heeft, op basis van die innoverende wetgeving, soms zeer divergente oplossingen geboden en de rechtsleer heeft tal van strijdpunten ontwikkeld.

De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, beter bekend als het appartementsmede-eigendom, heeft sinds de hervorming van 1994 aanleiding gegeven tot tal van praktische moeilijkheden. De rechtspraak heeft, op basis van die innoverende wetgeving, soms zeer divergente oplossingen geboden en de rechtsleer heeft tal van strijdpunten ontwikkeld. Na vijftien jaar toepassing van de Wet vonden de organisatoren het nuttig en zelfs noodzakelijk om éénieder die in de praktijk met de materie bezig is rond de tafel te brengen: magistraten, notarissen, advocaten, vertegenwoordigers van de mede-eigenaars en van de syndici hebben een inventaris opgesteld van de voornaamste knelpunten en hebben gepoogd om voor deze knelpunten een oplossing voor te stellen. Dit initiatief werd parallel, en in nauwe onderlinge samenhang, in Franstalig België en in Vlaanderen ontwikkeld. Het huidige boek bevat, net zoals zijn Franstalige tegenhanger, de bijdragen van de meest vooraanstaande experts in de materie. Zij hebben een kritische analyse gemaakt van de bestaande toestand en soms ook voorstellen geformuleerd met het oog op verbetering. In deze periode bestaan tal van wetsvoorstellen die ertoe strekken om de wettelijke bepalingen in verband met de Appartementswet te wijzigen. De bijdragen in dit boek, en de studiedagen waarvan ze de neerslag zijn, kunnen de voedingsbodem zijn voor nuttige wetswijzigingen of de aanname van een “reglement van goede praktijken”. Meer info