Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 02 maart 2011
**Résumé

 ConsulterenVoor de Sociale ZekerheidConsulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid

 

Consulteren

Voor de Sociale Zekerheid

Consulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid

Voor de FOD Financiën

Consulteren Inhoudingsplicht FOD Financiën

 

De hierna beschreven wettelijke bepalingen (sociale zekerheid) treden in werking op 1 januari 2008.

De reglementering over hoofdelijke aansprakelijkheid / inhoudingsplicht heeft betrekking op de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer die activiteiten (laten) uitvoeren die bedoeld zijn in artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit van 28 december 1992 betreffende maatregelen om de betaling van de BTW te verzekeren.

Een opdrachtgever die werken, bedoeld in artikel 30bis, laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, zijn, onder bepaalde voorwaarden die los staan van fiscale materies, verplicht 35 % van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN : BE76 6790 0001 9295 ; BIC : PCHQBEBB).

De toepassing "Inhoudingsplicht" laat de betrokkenen toe om na te gaan of een dergelijke inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur die voorgelegd wordt voor bepaalde werken door een bepaalde aannemer.

Vanaf 1 januari 2009 moeten, onder bepaalde voorwaarden die los staan van de Sociale Zekerheid, dezelfde opdrachtgevers en aannemers 15 % van het bedrag van de factuur inhouden en dit bedrag doorstorten aan de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzondere inningen (IBAN : BE33 6792 0023 2046 ; BIC : PCHQBEBB).

De consultatie van de inhoudingsplicht bij de FOD Financiën kan via de knop "Consulteren Inhoudingsplicht FOD Financiën". Voor problemen of vragen aangaande deze toepassing kan u contact opnemen met het contactcenter van Financiën: 0257 257 57.

Om deze opzoekingen te vergemakkelijken wordt door de RSZ en de FOD Financiën een geïntegreerde raadpleging ontwikkeld van de beslissingen die inzake inhoudingen op facturen genomen moeten worden.

Meer info op https://www.socialsecurity.be