Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 28 februari 2011
**Résumé

 Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een publiekrechtelijke beroepscorporatie. Het heeft als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te waarborgen.Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV.

 

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een publiekrechtelijke beroepscorporatie. Het heeft als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te waarborgen.

Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV.

Vastgoedmakelaars zijn bovendien verplicht om de regels van de plichtenleer na te leven.

Als controleorganisme heeft het BIV voornamelijk 3 opdrachten:

1. het tableau en de lijst van stagiairs opmaken en bijhouden door uitspraak te doen over de aanvragen tot inschrijving en daarbij te controleren of de kandidaat voldoet aan alle voorziene voorwaarden en de verworven kennis te evalueren na afloop van de stage;

2. toezien op de naleving van de reglementering inzake de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar, met name door de personen die het beroep onwettig uitoefenen (dus zonder dat zij daartoe gemachtigd zijn) te laten vervolgen voor de rechtbanken;

3. waken over de toepassing van de plichtenleer van het beroep; bij tekortkoming kan aan de overtreder een tuchtstraf (waarschuwing, berisping, schorsing of schrapping) worden opgelegd.