Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le dinsdag 12 februari 2013
**Résumé

 

 

Eerste boek over gedwongen appartementsmede-eigendom dat u op een toegankelijke en begrijpelijke manier meeneemt  in de praktijk’:
 
Hoe langer hoe meer mensen komen in aanraking met gedwongen mede-eigendom. Het schaarser en duurder worden van grond en eengezinswoningen zijn daar niet vreemd aan. 
Promotoren trachten meer en meer om zoveel mogelijk mensen op een beperkte oppervlakte te huisvesten.
 
Het veelvuldig optrekken van appartementsgebouwen, waarbinnen verschillende mede-eigenaars het gezamenlijk gebruik hebben van bepaalde delen waaronder bijvoorbeeld de inkomhal of de lift, maakt dat er tussen alle eigenaars een gedwongen onverdeeldheid ontstaat. De kopers worden door hun aankoop m.a.w. niet alleen eigenaar van hun privatief kavel (appartement, garage, kelder,…) maar ze worden ook mede-eigenaar van de zogenaamde gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.
 
Eens deze vorm van gedwongen mede-eigendom wordt opgericht, ontstaat van rechtswege de zgn. vereniging van mede-eigenaars.  Binnen zulke vereniging dient het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen te worden waargenomen door een syndicus, het orgaan langs waar de vereniging van mede-eigenaars naar buiten treedt. Een syndicus is dus een wettelijk verplicht gecreëerde figuur die de belangen van de vereniging van mede-eigenaars, waarbinnen alle mede-eigenaars van rechtswege een lidmaatschap krijgen, verdedigt.
 
Niettegenstaande de wetgever niet oplegt dat het behoud en het beheer door een professionele syndicus dient te gebeuren (een mede-eigenaar mag eveneens de taak van syndicus uitoefenen)  kan er niet aan worden voorbijgegaan dat een syndicus van zeer veel markten thuis dient te zijn en dat er op zijn schouders een enorme last rust, waarbij de minste(beroeps) fout ertoe kan leiden dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
 
Het beheren van gemeenschappelijke delen wordt hoe langer hoe meer een complexe aangelegenheid dewelke een gedegen opleiding, expertise en vakkennis vereist.  3 onontbeerlijke pijlers die niet exclusief syndici alleen aanbelangen. Ook vastgoedmakelaars, landmeters, notarissen, advocaten,… dienen over een gedegen kennis te beschikken.
 
‘Gedwongen appartementsmede-eigendom’ is een praktijkgericht boek waarin de auteur vanuit de praktijk en in combinatie met voorliggende rechtspraak en rechtsleer zowel de leek als de professional ‘de basisbeginselen met betrekking tot het behoud en het beheer van  gemeenschappelijke delen’ probeert bij te brengen.
 
 
 
Uniek concept: 
De auteur  beschrijft op basis van een reëel nieuwbouwproject  hoe een gedwongen mede-eigendom (juridisch) tot stand komt, hoe en wanneer de syndicus wordt aangesteld, wat zijn verschillende taken zijn, enz….
 
Daarenboven wordt het boek ondersteund met tal van praktijkvoorbeelden en praktijkmodellen (onder andere m.b.t. stedenbouwkundige vergunning, brandweeradvies, plannen en tekeningen project, bodemattest,  beheersovereenkomst, volmacht, voorbeeld brandpolis, oproeping, aanwezigheidslijst, stemmingsbiljet, notulen AV, regels van lastgeving (wettekst),  ...).
 
 
 
Praktische leidraad voor eenieder die met appartementsmede-eigendom in aanraking komt, privé of beroepsmatig: vastgoedmakelaars, syndici, advocaten, vrederechters, notarissen, projectontwikkelaars, studenten beroepsvervolmaking, landmeters-experten, vastgoedexperten, mede-eigenaars.