Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 14 september 2011
**Résumé

Globaal overzicht van de wijzigingen én van de ongewijzigde regeling:  

Globaal overzicht van de wijzigingen én van de ongewijzigde regeling:

 

Dit werk bundelt de bijdragen aan de studiedag De hervorming van de Wet op de Appartementsmede-eigendom, georganiseerd door Studiecentrum Vastgoedrecht en Financieel Recht Hogeschool Gent, in samenwerking met De Commissie Vorming van de Nederlandstalige Gemeenschapsraad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

 

De bijdragen geven een overzicht van de talrijke en vaak ingrijpende wijzigingen aan de wetgeving inzake appartementsmede-eigendom. 

Zo wordt stilgestaan bij de opdrachten en de werking van de vier organen van de Vereniging van mede-eigenaars: de algemene vergadering, de syndicus, de raad van mede-eigendom (de vroegere raad van beheer en de commissaris (de verificateur van de rekening). Tevens komt de problematiek van de wanbetaling van de bijdrage in de gemeenschappelijke lasten komt aan bod. Ook de andere wijzigingen (onder meer inzake het toepassingsgebied) worden behandeld. Ten slotte wordt er ook gewezen op de praktische gevolgen van de nieuwe voorschriften voor de syndicus en voor de vrederechter.

 

Volledig en actueel naslagwerk*:

Het werk houdt rekening met de zgn Reparatiewet, met name de Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van artikel 19, §2 van de Wet van 2 juni 2010 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2011), én met 2 KB's  die de Wet van 2 juni 2010 uitvoeren (het KB op de boekhouding en het Algemeen Uitvoeringsbesluit).

 

 

Verder wordt nader ingegaan op de notariële aspecten van de nieuwe wet.  Op de eerste plaats wordt de nieuwe regeling inzake de verkoop van een appartement (de overdracht van een kavel) geanalyseerd. Vervolgens wordt op gedetailleerde wijze commentaar gegeven op de appartementsakten: er wordt een overzicht gegeven van de nieuwe clausules die moeten worden opgenomen in de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van inwendige orde.

 

Volledig naslagwerk:

 

Uniek in dit werk is dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de nieuwe bepalingen en wijzingen, maar dat daarnaast ook alle niet gewijzigde bepalingen opgenomen en besproken worden.

 

Praktijkgerichte benadering:

 

Het werk is meer dan een commentaar: bij het boek wordt een CD-rom gevoegd waarop de modellen van de appartementsakten en de overeenkomsten i.v.m. appartementsmede-eigendom staan.

Zij vergemakkelijken het werk van syndici en notarissen. 

Doordat deze akten op CD-rom staan, kunnen ze meteen verwerkt worden.

 

* om de lezer zo snel én tegelijk zo volledig en accuraat mogelijk te informeren, wordt het boek opgesplitst in 2  volumes (die niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn):

- een eerste volume bevat een commentaar op de Wet van 2 juni 2010.

Dit Vol. I verschijnt in het najaar van 2011.

-het tweede  volume bevat een commentaar op de niet gewijzigde voorschriften van de Wet van 30 juni 1994 én op het KB op inzake de boekhouding, op het Algemeen Uitvoeringsbesluit en op de niet gewijzigde voorschriften van de Wet van 30 juni 1994 (deze 2 KB's moeten nog gepubliceerd worden) 

Dit Vol. II  verschijnt na de publicatie van de uitvoeringsbesluiten in het B.S., en wordt kosteloos nagestuurd. 

Voor de verdeling van de materie over de 2 volumes, zie de inhoudstafel. 

 

voor meer informatie: herman.verleyen@larcier.be +32(0)9 269 97 96