Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 23 maart 2011
**Résumé

Door de Brusselse gemeenten en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) werd een elektronisch loket ingevoerd. Het zorgt voor vlottere contacten tussen burger en overheid. De toepassing bestaat uit twee delen:  

Door de Brusselse gemeenten en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) werd een elektronisch loket ingevoerd. Het zorgt voor vlottere contacten tussen burger en overheid.

De toepassing bestaat uit twee delen:

 

Een Transactie-gedeelte waarin een burger, na authentificatie, een aanvraag bij zijn gemeentebestuur kan indienen. Dat kan een aanvraag zijn voor een document, een subsidie of een licentie,

Een Publicatie-gedeelte, waarin een burger gepubliceerde documenten kan raadplegen. Dat kunnen openbare documenten zijn of vertrouwelijke (alleen na authentificatie opvraagbaar).

 

Transactie

Praktisch gezien betekent het elektronisch loket dat de burger allerlei documenten rechtstreeks bij hem thuis kan krijgen zonder zich naar het gemeentehuis te begeven.

 

Met de toepassing kan een burger een document bestellen (bijvoorbeeld uittreksel uit de burgerlijke stand) en daarvoor onmiddellijk betalen, indien het een betalend document betreft. Het document wordt vervolgens verwerkt en met de post thuis bij de burger afgeleverd. Deze toepassing biedt tal van voordelen, onder meer op het vlak van veiligheid en online betalen.

 

De toepassing gedraagt zich als een volledig beveiligde elektronische mailbox. In het inlezen van de elektronische identiteitskaart en invoer van de PIN-code kan de toepassing de burger identificeren en zijn aanvraag certifiëren. Op dat ogenblik is de burger klaar om zijn document te bestellen. Indien voor een document betaald moet worden, dan kan dat online gebeuren. Na ontvangst van de betaling stuurt het gemeentebestuur of een andere overheidsinstantie het aangevraagde document met de post naar de burger.

 

Sinds januari 2007 is de licentie voor het gebruiken van UrbisDistriTools beschikbaar in de lijst met formulieren. In dit formulier (maar ook in toekomstige formulieren) werd de mogelijkheid toegevoegd om met de elektronische identiteitskaart (eID) te ondertekenen. Deze nieuwe functie vraagt dat de burger de PDF-versie van het formulier met zijn elektronische identiteitskaart in Adobe Acrobat Reader ondertekent. Het ondertekende formulier wordt vervolgens door de aanvrager naar de toepassing gestuurd, waar het formulier, na controle van de handtekening, zijn normale verdere weg aflegt.

 

Publicatie

Opzet van het Publicatie-gedeelte (vroeger CCRL, daarna VIP) is overheidsbesturen op het IrisBox-platform een toepassing aan te reiken voor het publiceren en raadplegen van documenten. Historisch gezien handelden de eerste documenten over de beraadslagingen en de notulen van de Gemeenteraad en het College.

 

De gepubliceerde documenten kunnen voor uiteenlopende gebruikersgroepen bestemd zijn: schepenen, gemeenteraadsleden, journalisten, publiek. De toegang tot bepaalde vertrouwelijke documenten kan beveiligd zijn.

 

IDM

Als uitvloeisel van IRISbox en UrbISDistriTools wordt identificatie via de elektronische identiteitskaart (eID) ook gebruikt in de toepassing IDM (Identity Management). Deze bevat een referentiedatabase voor het toekennen en beheren van toegangsrechten / rollen in toepassingen, zo onder meer:

 

Algemene toegang via de eID-kaart,

Een overheidsbestuur heeft toegangsrechten in cascade (de rollen worden overgenomen wanneer een functie verdwijnt, maar er is rekening gehouden met een functiepromotie of het feit dat iemand al een andere functie bezit die de rol mogelijk zou maken),

Distributie van toegangsrechten (= accreditering),

Handtekening en elektronische validering ervan, met mogelijkheid tot het controleren van de functie van de ondertekenaar op het ogenblik van de ondertekening (algemene historiek).

 

De toepassing IDM beschikt over documentatie die los staat van die van de toepassing IRISbox.

 

Links naar IRISbox, klik hier