Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 07 maart 2011
**Résumé

De Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) verenigt de aardgasleveranciers en de distributienetbeheerders die in België actief zijn. De vereniging heeft als taak te waken over de veiligheid en de goede werking van de aardgasinstallaties. Kwaliteit en veiligheid van installaties bevorderen

De Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) verenigt de aardgasleveranciers en de distributienetbeheerders die in België actief zijn. De vereniging heeft als taak te waken over de veiligheid en de goede werking van de aardgasinstallaties.

 

Kwaliteit en veiligheid van installaties bevorderen

De KVBG waakt in de eerste plaats over de veiligheid en de goede werking van aardgasinstallaties bij de gebruiker (de binneninstallatie vanaf de aardgasmeter).

 

Verschillende van onze activiteiten houden dan ook verband met de zuiver technische aspecten van aardgas.

 

- de erkenning van aardgasinstallateurs via het kwaliteitslabel Cerga

- proeven op de gastoestellen en toebehoren

- beheer van de kwaliteitslabels HR+ en HR TOP (toegekend door de Gasgemeenschap)

- acties rond rationeel energiegebruik (REG)

- toekenning van het BGV-merk

- vorming en informatie

- actieve deelname aan de uitwerking van reglementen en normen.

 

KVBG is ook erkend als sectorale normoperator voor de domeinen "Aardgas hulpapparatuur" en "Aardgas binneninstallaties".