Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 06 juli 2011
**Résumé

De Meetcode geeft u als professioneel Landmeter-Expert een praktische houvast voor de -grensoverschrijdende- opmetingen van gebouwen.  

De Meetcode geeft u als professioneel Landmeter-Expert een praktische houvast voor de -grensoverschrijdende- opmetingen van gebouwen.

 

Door de invoering van de nieuwe wet op de mede-eigendom, waarvan u de teksten terugvindt in dit boek, zijn er diverse vragen gerezen rond de concrete invulling en toepassingen. De Meetcode geeft u een antwoord op de interpretatie van het begrip ‘netto oppervlakte in m²’. Een houvast voor transparantie van de vastgoedmarkt op Belgisch en Europees niveau!

 

De teksten zijn aangevuld met schema’s en tekeningen voor een praktijkgerichte benadering.

In het kader van de meetopdrachten van bebouwde onroerende goederen door de Landmeter-Expert is een grensoverschrijdende eenheidsnorm noodzakelijk.

 

Vertegenwoordigers van de Belgische Orde van Landmeters-Experten vzw hebben samen met Franse collega’s en specialisten van de Europese Commissie het initiatief tot samenstelling van deze Meetcode genomen.

Dit werk is onder voogdij van The Council of European Surveyors tot stand gekomen wat op termijn een nog groter draagvlak garandeert.