Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le maandag 14 maart 2011
**Résumé

Dit boek is een draaiboek voor de syndicus, met vragen en antwoorden, tips en oplossingen. Deze nieuwe editie is bijgewerkt en verrijkt.  De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010, inwerking getreden op 1 september 2010, heeft een aanpassing van de eerste druk genoodzaakt.  Enkele nieuwe delen, zoals de deelverenigingen, mede-eigendom en bodemsanering, de wet op de privacy en een reeks bruikbare nieuwe modellen, hebben de inhoud van deze tweede bijgewerkte druk aanzienlijk verrijkt. 

Dit boek is een draaiboek voor de syndicus, met vragen en antwoorden, tips en oplossingen.

Deze nieuwe editie is bijgewerkt en verrijkt. 

De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010, inwerking getreden op 1 september 2010, heeft een aanpassing van de eerste druk genoodzaakt. 
Enkele nieuwe delen, zoals de deelverenigingen, mede-eigendom en bodemsanering, de wet op de privacy en een reeks bruikbare nieuwe modellen, hebben de inhoud van deze tweede bijgewerkte druk aanzienlijk verrijkt. 

BEKNOPT INHOUDSOVERZICHT

 

I De syndicus

II Aanstelling en benoeming van de syndicus

III Taken van de syndicus

IV Beëindiging van het mandaat

V De algemene vergadering

VI De raad van mede-eigendom

VII De commissaris van de rekeningen

VIII Het optreden in rechte door de vereniging van

mede-eigenaars en de mede-eigenaars

IX De deelverenigingen

X Verzekeringen

XI De aansprakelijkheid van de syndicus

XII Mede-eigendom en bodemsanering

XIII De wet op de privacy

XIV Overgangsmaatregelen

XV De wetteksten

XVI Modellen