Hallo Residentie
Envoyer par email Imprimer
content-picture
Publié le woensdag 16 maart 2011
**Résumé

De reeks 'Huurrecht' biedt een globaal overzicht van het huurrecht vanuit de praktijkbehoeften in vijf delen en dit in nauw overleg met de vrederechters. Eerder verscheen reeds in 2006 het 'Handboek Algemeen Huurrecht'. 

De reeks 'Huurrecht' biedt een globaal overzicht van het huurrecht vanuit de praktijkbehoeften in vijf delen en dit in nauw overleg met de vrederechters. Eerder verscheen reeds in 2006 het 'Handboek Algemeen Huurrecht'. 

Onder editorschap van Aloïs Van Oevelen verschijnt nu het deel 'Woninghuur' waarin de volgende onderworpen grondig behandeld worden: algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht, toepassingsgebied van de Woninghuurwet, de staat van de gehuurde woning, de duur van de woninghuurovereenkomst, overdracht van huur en onderverhuring, financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst en ten slotte de gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende woninghuurovereenkomst.