Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Handboek Appartementsmede-eigendom

Globaal overzicht van de wijzigingen én van de ongewijzigde regeling:  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Meetcode - Code voor de opmeting van gebouwen 2011

De Meetcode geeft u als professioneel Landmeter-Expert een praktische houvast voor de -grensoverschrijdende- opmetingen van gebouwen.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Vastgoedzakboekje 2011

  Het Vastgoedzakboekje 2011 geeft u in een handige pocket een duidelijk en actueel overzicht van het eigendomsrecht op onroerend goed in Vlaanderen en Brussel. De informatie is, hoewel beknopt, zeer volledig. Waar meer achtergronden wenselijk zijn, wordt gerefereerd naar diepgaande informatie. De informatie is zeer gebruiksvriendelijk...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Woninghuur

De reeks 'Huurrecht' biedt een globaal overzicht van het huurrecht vanuit de praktijkbehoeften in vijf delen en dit in nauw overleg met de vrederechters. Eerder verscheen reeds in 2006 het 'Handboek Algemeen Huurrecht'. 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Tijdschrift voor appartements- en immorecht

  In de beste journalistieke traditie analyseert dit tweetalige tijdschrift alle belangrijke topics uit het appartements- en immorecht. Niet alleen de wetgeving, maar ook en vooral de praktische consequenties ervan komen aan bod. In elk nummer krijgt u bovendien een toelichting bij recente rechtspraak plus informatie over nieuwe...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Praktische leidraad voor de syndicus

Dit boek is een draaiboek voor de syndicus, met vragen en antwoorden, tips en oplossingen. Deze nieuwe editie is bijgewerkt en verrijkt.  De hervorming van het appartementsrecht door de wet van 2 juni 2010, inwerking getreden op 1 september 2010, heeft een aanpassing van de eerste druk genoodzaakt.  Enkele nieuwe delen, zoals de...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Nieuwe Appartementswet

Het parlement keurde op de laatste zitting voor de ontbinding het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht goed. De wet streeft een driedubbel doel na: de diverse relaties binnen de mede-eigendom transparanter maken, de mede-eigendom moderniseren alsmede een einde stellen aan de meningsverschillen in rechtsleer en...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Appartementsrecht

De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, beter bekend als het appartementsmede-eigendom, heeft sinds de hervorming van 1994 aanleiding gegeven tot tal van praktische moeilijkheden. De rechtspraak heeft, op basis van die innoverende wetgeving, soms zeer divergente oplossingen geboden en de rechtsleer heeft tal van...
**Lire la suite...