Hallo Residentie
Image bonjour Condo

De gesplitste aankoop: een nieuwe stand van zaken

Sinds kort is de zgn. gesplitste aankoop, voorafgegaan door een schenking, onder bepaalde voorwaarden terug mogelijk. Wat zijn de voordelen van deze techniek? Wanneer kan het en wanneer niet? En wat met gesplitste aankopen in het verleden?  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: wetsontwerp van de 1 maart 2012

  TEKST GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN TERUGGEZONDEN AAN DE SENAAT   HOOFDSTUK 1 Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Kamercommissie Justitie verandert appartementswet

Alle brieven over het beheer van een appartementsgebouw zullen voortaan moeten worden gestuurd aan de syndicus én aan de raad van mede-eigendom. Dat besloot de Kamercommissie Justitie zopas unaniem.            
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Het beslag van de verkoopsom wegens onbetaalde gemeenschappelijke kosten

Wat indien één mede-eigenaar in gebreke blijft om zijn bijdrage in de gemeenschappelijke kosten te betalen? Heeft de syndicus, die voor de verenging van mede-eigenaars zal optreden, nog een stok achter de deur indien de mede-eigenaar om welke reden dan ook beslist om zijn appartement te verkopen?  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Flateigenaar riskeert boete voor dodelijke val babysit

Het openbaar ministerie heeft 5.500 euro boete gevorderd voor de firma die eigenaar is van het appartement van waaruit een 34-jarige kinderoppas zes verdiepingen naar beneden stortte doordat de balustrade het begaf.    
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

EVOCATIE DOOR SENAAT VAN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET OP DE MEDE-EIGENDOM

Momenteel is in het Federaal Parlement een wetsontwerp hangende tot wijziging van enkele bepalingen van de wet op de mede-eigendom. Hierin is voorzien dat de vereniging van mede-eigenaars woonst kiest in de woonplaats of het kantoor van de syndicus en dat de kosten voor de oproeping van de algemene vergadering lastens de vereniging van...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: Boekhouding en KBO

Uitvoeringsbesluiten zijn niet voor nu !!   Samengevoegde vragen van - de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de uitvoeringsbesluiten inzake de mede-eigendom" (nr. 5979)
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: termijn voor coördinatie van de statuten is verlengd!

  13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 29-08-2011  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Kamer stemt appartementswet

7 Juli 2011 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.   Doc 53 1538/005   Artikel 1
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Heet van de naald: deadline voor aanpassing statuten mede-eigendom met twee jaar verlengd

Alle syndici krijgen uitstel om de documenten van de mede-eigendom aan te passen aan de nieuwe reglementering. Precies vandaag stemde de Kamercommissie Justitie ermee in om de deadline te verlengen van september 2011 naar september 2013.    In de nieuwe wet van 2 juni 2010 kreeg de syndicus slechts één jaar de tijd om de...
**Lire la suite...