Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Mede-eigenaar wil eigen verwarmingsinstallatie

Onlangs hebben we appartement gekocht in een gebouw waarin zich in totaal 6 appartementen bevinden. Ons appartement is iets groter dan de andere waardoor ons aandeel in de mede-eigendom 25% bedraagt. Alle appartementen worden verwarmd door een gemeenschappelijke mazoutketel waarvan het individuele verbruik gemeten wordt met calorimeters. Net...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

vraag ivm de (nieuwe) wet op de mede-eigendom

Op de Juridisch Forum: "In een mede-eigendom met slechts 2 appartementen, wordt in de basisakte vermeld hetgeen volgt: "II. Statuten -,reglement van mede-eigendom.... Onttrekking van het appartementsrecht. Comparanten verklaren te zijn ingelicht over de draagwijdte van de wet van 30 juni 1994 betreffende het appartementsrecht en meer in het...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wijziging van de termijn voor het in overeenstemming brengen van de basisakte ?

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft. Dames en Heren,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wijziging van de termijn voor het in overeenstemming brengen van de basisakte ?

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft. Dames en Heren,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Syndicus en Raad van mede-eigenaars

De vraag is: "Wat gebeurt er als het mandaat van de syndicus niet verlengd wordt en de voltallige Raad van mede-eigenaars ontslag genomen heeft tijdens de Algemene Vergadering?"   Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Werkkapitaal

  De vraag is:   "Het werkkapitaal werd vroeger vastgesteld op € 500,-  Als nieuwe eigenaar wordt er mij €250,- werkkapitaal meer gevraagd te betalen dan al de andere eigenaars. 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

werken in gemeenschappelijke delen appartement

  De vraag is:   "Ik ben eigenaar van een appartement in een gebouw waarin zich 2 afzonderlijke appartementen bevinden.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

VME - slechte betaler

De vraag is:   "Een mede-eigenaar staat reeds enkel duizenden euro achter met zijn betalingen. Niets helpt: aanmaningen, aangetekende ingebrekestellingen, berekening van vergoedingen (intresten, ..) en vordering van alle kosten zoals voorzien in de statuten.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Instituut van syndici, rentmeesters en (mede-)eigenaars

We dachten dat het wetsvoorstel voor het oprichten van een nieuw Instituut voor syndici definitief naar de prullenmand was verwezen. De gemeenschapssenator die werd overtuigd om twee legislaturen geleden een dergelijk wetsvoorstel bij de Senaat in te dienen heeft intussen meer dan vier jaar geen parlementair mandaat meer.  
**Lire la suite...