Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Wat als uw huurder niet betaalt?

Door de crisis hebben steeds meer huurders problemen om de maandelijkse huur te betalen. Welke stappen kunt u nemen als verhuurder indien de huurachterstand oploopt?  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Steeds meer jonge vrouwen kopen appartementen om alleen te wonen

Steeds meer twintigers stellen het samenwonen uit, voor hun carrière of de studies. Vooral jonge vrouwen investeren ondertussen in vastgoed.   Steeds meer twintigers wonen op hun eentje. Ze stellen het samenwonen uit. De vastgoedmakelaars merken dat vooral jonge hoogopgeleide vrouwen aanschuiven om kleine panden te kopen, schrijft De...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Dienen de beslissingen op de av aan de huurders overgemaakt?

De vraag is:   "Hallo,   In een onderhoud met een notaris werd opgemerkt dat de syndicus feitelijk verplicht is om de beslissingen (de notulen) van een AV aangetekend aan de huurders te bezorgen. Is dit werkelijk zo?   Mvg,"   Volg dit onderwerp op Juridisch Forum, klik hier
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Onderhoudskosten van de gemene of gemeenschappelijke delen

De vraag is:   "Moet een eigenaar die zijn appartement(en) niet verhuurt of verkocht heeft tussenbeide komen in de kosten van het onderhoud van de gemene of gemeenschappelijke delen?"    
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

De indexatie van de huurprijs

De indexatie is de periodische aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. a. Mag de huurprijs geïndexeerd worden?
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Observatiecentrum van de huurprijzen - 2010 - Brussel

Deze enquête heeft betrekking op een staal van 2937 woningen die representatief zijn voor alle huurwoningen op het Brusselse grondgebied . Dat geheel wordt trouwens geraamd op 180 .000 woningen(1) (Sociaal-economische enquête uit 2001) . Het bemonsteringspercentage in de eerste en in de tweede kroon is niet gelijk: 1,6% in de eerste kroon en...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Registratie van het huurcontract

Verplichting   Huurcontract van een gebouw uitsluitend bestemd voor bewoning  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mag de huurprijs vrij worden bepaald?

Hier gelden twee belangrijke regels:   
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Huurovereenkomst met een korte duur

De huurwet voorziet dat de partijen tevens een overeenkomst kunnen sluiten of verschillende opeenvolgende overeenkomsten voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar. Noch de huurder, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De wet van 13 april 1997 heeft het principe...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Eindafrekening appartementsgebouw

De vraag is :   "Beste, tot hoeveel jaar kan/mag men teruggaan om een eindafrekening te corrigeren tov verhuurder/huurder ? mvg, "
**Lire la suite...