Hallo Residentie
**Publié le woensdag 30 november 2011
**Résumé

  De hogere marktrente die België moet betalen, zal ook doorsijpelen in de tarieven voor reeds afgesloten woonkredieten met een variabele rentevoet. Maar die impact zal niet bij elke bank even groot zijn en even snel doorgerekend worden. Hoe komt dat?